Besluit A8-A9 wordt lastige puzzel

Het besluit over de A8-A9-verbinding zal een lastig keuze worden. Niet alleen ontbreekt een unaniem advies van de stuurgroep. De voorkeuren van sommige gemeentes stuiten op een veto van anderen.

Op “korte termijn” zal Gedeputeerde Staten “een voorlopig voorkeursalternatief” vaststellen. Dat wordt vervolgens ter inzage gelegd zodat de inspraakronde kan beginnen. En dan moet Provinciale Staten uiteindelijk de knoop doorhakken.

De stuurgroep A8-A9 geeft geen unaniem advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de verbinding tussen A8 en A9. De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft ook geen voorkeur uitgesproken.

De Vervoerregio Amsterdam, Zaanstad, Velsen en Rijkswaterstaat zijn voor het Golfbaan-alternatief.

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur voor het Heemskerk-alternatief. Beverwijk en Heemskerk hebben het Golfbaanalternatief zelfs expliciet uitgesloten omdat dit negatief uitpakt voor de leefbaarheid van de bewoners van de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder.

Unesco is voor het nulplus-alternatief maar dat lijkt haaks te staan op het doel van de nieuwe verbinding:

“Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen.”

Voor Provinciale Staten wordt een besluit dus erg lastig. Gedeputeerde Staten stellen een voorlopig voorkeursalternatief (VVKA) vast. Het besluit wordt op korte termijn verwacht.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Boon

  Het is niet zozeer moeilijk maar meer onwil. Niemand wil water in de wijn en allemaal bestrijden ze elkaar om niets. Want de A9 is wel door de stelling getrokken en nu mag een andere weg plots niet! Stop met zeuren en ga eens aan de slag graaf een bak opdat de weg onder het maaiveld loopt en je ziet het nauwelijks. Maar zij die geen last hebben van de Provinciale weg of Dorpsstraat/Communicatie weg ,soms niet eens in de buurt wonen, hebben voor het woongenot van aanwonenden helemaal niet op. Als hun speeltje maar wint en mensen ach bijzaak.

 • Joop Tralala

  Hoelang blijft het blik de prioriteit houden en telt de mens niet meer mee. Straks lopen we niet meer in de natuur maar op asfalt. Hoe lang kan deze gekte blijven aanhouden??? Kijk ’s -ochtends en ‘s-avonds in de auto’s die naar hun werk gaan resp. terug naar huis gaan. In 95% zit maar 1 persoon. Misschien verstandig hier eens de aandacht aan te besteden. Denk aan OV voor de helft van de prijs enz. Oja, ik heb ook een auto. Ik heb die nodig vanwege een lichamelijke handicap.

 • Jaap

  Ja, OV voor de helft van de prijs ? Is een mooi idee, mee eens, maar …wel eens in de spits geprobeerd een trein binnen te komen ? Wordt dan helemaal onmogelijk.
  Er is geen oplossing zolang we hier in de randstad met veel te veel mensen op een hoop willen blijven wonen en daarbuiten gaan werken.

  • Joop Tralala

   Zolang er wegen gebouwd blijven worden resp. uitgebreid zal de randstad straks overlopen. Het wordt tijd dat hier aan oplossingen gewerkt moet gaan worden anders wordt het leven in de Randstad alleen maar problematischer. Maar voorlopig wijst een ieder naar een ander zonder met de vinger naar zich zelf te wijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *