Het besluit over de A8-A9-verbinding zal een lastig keuze worden. Niet alleen ontbreekt een unaniem advies van de stuurgroep. De voorkeuren van sommige gemeentes stuiten op een veto van anderen.

Op “korte termijn” zal Gedeputeerde Staten “een voorlopig voorkeursalternatief” vaststellen. Dat wordt vervolgens ter inzage gelegd zodat de inspraakronde kan beginnen. En dan moet Provinciale Staten uiteindelijk de knoop doorhakken.

De stuurgroep A8-A9 geeft geen unaniem advies aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de verbinding tussen A8 en A9. De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft ook geen voorkeur uitgesproken.

De Vervoerregio Amsterdam, Zaanstad, Velsen en Rijkswaterstaat zijn voor het Golfbaan-alternatief.

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur voor het Heemskerk-alternatief. Beverwijk en Heemskerk hebben het Golfbaanalternatief zelfs expliciet uitgesloten omdat dit negatief uitpakt voor de leefbaarheid van de bewoners van de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder.

Unesco is voor het nulplus-alternatief maar dat lijkt haaks te staan op het doel van de nieuwe verbinding:

“Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen.”

Voor Provinciale Staten wordt een besluit dus erg lastig. Gedeputeerde Staten stellen een voorlopig voorkeursalternatief (VVKA) vast. Het besluit wordt op korte termijn verwacht.