Een jaar corona in de Zaanstreek

Op 7 maart 2020 werd een corona-patient uit Zaanstad opgenomen in het ziekenhuis. Het eerste bekende Zaanse besmettingsgeval. Oostzaan volgde op 17 maart, Wormerland op de 19e.

Nu, precies een jaar later, zijn 12.800 Zaankanters positief getest op corona, dat is 7 procent van de inwoners.

In werkelijkheid zal het aantal besmettingsgevallen aanzienlijk hoger liggen. Tijdens de eerste golf (tot de zomer van 2020) werd er nauwelijks getest. Over de laatste weken schat de GGD dat ze via testen 50 procent van de besmettingen opspoort.


De verwachtingen zijn dat eind maart – als de cijfers meevallen – er een verlichting komt van de maatregelen: terrassen onder voorwaarden open, ruimer winkelbezoek, HBO’s en universiteiten mogen weer fysiek lesgeven, en sporten in groepen wordt weer mogelijk. De avondklok blijft tot 30 maart.


Besmettingen

Het total aantal besmettingen stijgt snel sinds september van 2020 (grafiek boven). Het aantal besmettingen per week (onder) sinds september kent hoge pieken eind oktober (ruim 500 per week) en tegen de kerst. Daarna daalt het (met een kleine ‘opleving’ eind januari). Vanaf half februari stijgt het weer om de laatste twee weken stabiel te blijven op zo’n 200 per week.

Zaanse besmettingen per week, vanaf 1 september

Ziekenhuis

In totaal werden er in één jaar 311 Zaankanters met corona in het ziekenhuis opgenomen. De twee golven verschillen sterk: een korte hevige eerste golf en een langgerekte tweede (met meer patiënten, zo’n 160).

Zaanse inwoners in ziekenhuis met corona, per maand

Overleden

In één jaar overleden 191 inwoners van de Zaanstreek die positief op corona zijn getest, 56 tijdens de eerste golf, 135 tijdens de tweede. De daadwerkelijk sterfte ligt hoger, tijdens de eerste golf werd er bv. nauwelijks getest. Op basis van voorlopige CBS-cijfers kan wel ingeschat worden dat de oversterfte als gevolg van corona in de Zaanstreek misschien wel twee maal zo hoog is. In mei komt het CBS met definitieve cijfers.

Zaanse sterfgevallen aan corona per maand
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *