In ziekenhuizen liggen 87 Zaankanters met corona. Dat is bijna 40 procent meer dan gister (63) werd gerapporteerd door het RIVM.

Het totale aantal nieuwe sterfgevallen in Nederland dat vandaag (4 april) bekend is geworden is 164, dat is meer dan gister (148). Het aantal sterfgevallen per dag in Nederland lijkt zich enigszins te stabiliseren.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, de GGD Zaanstad, de Veiligheidsregio en het ZMC.

Uit cijfers van het CBS wordt duidelijk dat het aantal daadwerkelijke sterfgevallen aan corona in Nederland waarschijnlijk aanzienlijk hoger is, vooral onder ouderen (65+) en vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dat hogere aantal komt omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19.

In de Zaanstreek zijn zeven mensen overleden aan het coronavirus, zes uit Zaanstad, één uit Wormerland.

In het ZMC zijn 37 mensen met het virus opgenomen (stand 4 april). Van de 87 patiënten in ziekenhuizen komen er 70 uit Zaanstad, 12 Wormerland en 5 uit Oostzaan (grafieken onder).

Het RIVM rapporteert alleen nog maar ziekenhuisopnames (zie kaart). In Brabant en Limburg is het aantal opnames het hoogst.

Zorghotel

In Nederland liep het aantal gemelde corona-doden vandaag (4 april) met 164 op tot 1651. Dat is meer dan de 148 van gister. ‘Gemeld’ betekent niet dat patiënten ook op die dag zijn overleden. Ook dat houdt het RIMV bij, de dag met het grootste aantal doden was tot dusver 28 maart met 146 sterfgevallen (grafieken onder).

Volgens de update van GGD en Veiligheidsregio wordt het aantal IC-bedden in ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland ‘opgeschaald’ naar 290 à 300 plekken voor corona-patiënten. Zorgmedewerkers zijn in de afgelopen periode bijgeschoold en getraind. Medewerkers binnen de gezondheidszorg worden allemaal getest op corona. In de regio worden voorbereidingen getroffen om een ‘Zorghotel’ in te richten.

ZMC, verpleeghuizen en huisartsen

De GGD is een onderzoek naar de beleving van deze periode gestart:

“Wat doet deze crisis met u? Heeft u behoefte aan informatie over Corona en de gevolgen, of aan meer informatie over zorg en/of ondersteuning? Wij hopen van harte dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Zo kunnen wij de situatie van onze burgers gedurende deze uitzonderlijke periode in kaart brengen en voorstellen doen voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid.”

Bij het ZMC is een Triage-tent geplaatst “waarin patiënten die zich melden bij de Huisartsenpost of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis eerst worden beoordeeld op verdenking van Corona. Ingeschat wordt of iemand mogelijk besmet is met het virus. Na beoordeling is er een aparte route voor patiënten zonder- en met verdenking het ziekenhuis in.” Bij patiënten waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met corona is geen bezoek toegestaan.

De avondpoli bloedafname op dinsdagavond is dicht. Overdag (op werkdagen) is poli bloedafname op reguliere tijden open voor patiënten die niet hoesten, verkouden zijn, keelpijn en/of koorts hebben. Patiënten die deze klachten vertonen moeten op een andere tijdstip terugkomen.

In Topsporthal De Koog is een huisartsenpost voor ‘reguliere zorg’ en griepgevallen ingericht. Hier moet eerst naar doorverwezen worden door de huisarts.

De huisartsenpraktijk in Westzaan gaat alle ouderen zelf bellen. Bezoek is niet langer toegestaan bij verpleeghuizen.

Hieronder de grafieken van het aantal Zaankanters met corona opgenomen in een ziekenhuis, het aantal opgenomen patiënten in het ZMC, het aantal overlijdensgevallen dat op een dag werd gemeld (en die dus ook ook eerder kunnen zijn overleden) en het aantal sterfgevallen per dag van overlijden.

Zaanse corona-patiënten in ziekenhuizen, per gemeente (t/m 4 april):

corona patienten zaanstreek 4 april

Corona patiënten in ZMC (t/m 4 april)

corona zmc 4 april

Overlijdensgevallen aan corona in Nederland, gemelde gevallen per dag (t/m 4 april):

corona nederland 4 april

Overlijdensgevallen aan corona in Nederland, sterfgevallen per dag van overlijden (t/m 3 april)

corona nederland sterfgevallen per dag 4 april