‘Hart voor het Twiske’ wil festival Lente Kabinet stoppen

De stichting Hart voor het Twiske stapt naar de rechter om festival Lente Kabinet tegen te houden.

Het festival waarvoor Gedeputeerde Staten een natuurvergunning afgaven, is op 4 en 5 juni. De zitting bij de rechtbank in Haarlem waar Hart voor het Twiske een ‘voorlopige voorziening’ vraagt om het festival niet door te laten gaan, is een dag eerder: op vrijdag 3 juni.

Volgens Hart voor het Twiske is het “onbegrijpelijk dat de Wet Natuurbeschermingsvergunning is verleend aan festival het Lentekabinet.” Het Twiske is een Natura 2000 gebied met een ‘Vogelrichtlijn’, daar midden in het broedseizoen een festival te organiseren is in strijd met de wet aldus de stichting.

“Het Twiske maakt deel uit van het beschermde Natura 2000 gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske. De keiharde geluidshows van 100 Db, de lasershows en verkeersbewegingen en de van de 32.000 bezoekers, de crew en de zware vrachtwagen tijdens de op- en afbouw, veroorzaken stress bij beschermde broedvogels, die hun nakomelingen niet goed kunnen verzorgen.”

In het gebied worden de roerdomp en bruine kiekendief al bedreigd door “teveel aan recreatie in het Twiske.” Het advies van de stichting: “minder recreatie. Festivals kunnen niet meer.”

Ook landdieren als de noordse woelmuis en de meervleermuis zouden last hebben van geluid en licht, “iedere verstoring is uit den boze” aldus Hart voor het Twiske die ook stelt dat het festival in een gebied wordt georganiseerd “dat al twee maal de toegestane hoeveelheid stikstofdepositie kent.”

Lees ook:

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Ed Renkema

  Succes, laat de natuur zegevieren!

  • Peter van Haasen

   Het is ook een recreatiegebied

   • Het is ten eerste een natuurgebied! En inderdaad, er zijn genoeg plekken om een feestje te geven zonder dat de drastisch geminimaliseerde natuur in Nederland er last van heeft! Broedende vogels en andere kwetsbare liefheden hebben voorrang! De mens drukt zijn stempel al zo vaak ver buiten de lijntjes!

   • Henk Visser

    En wat wilt u daarmee zeggen?

    Er bestaat ook nog een vorm van intensieve recreatie. Daar vallen activiteiten onder als picknicken,
    visserij en het gebruik van speel- en ligweiden. Nu is er dus ook de vernietigende recreatie in de vorm van festivals in een Natura 2000 gebied met 32.000 mensen op een hoop, lasershows, 100Db geluid en Co2 uitstoot door vracht- en personenverkeer.
    Dat heeft niets meer te maken met recreatie zoals bedoeld in de betekenis van het woord. In deze context zijn autocross races op de Waddeneilanden en speedbootraces in de Biesbosch de volgende stap. Dat zal zelfs de PVV begrijpen.

    Recreatie Noord Holland NV (dat NV geeft al te denken) zegt: We zorgen voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Bron: https://www.recreatienoordholland.nl/
    Die “goede balans” is in de hoofden van de aandeelhouders blijkbaar verloren gegaan. Volgens het college van Landsmeer zijn er in de regio afspraken gemaakt over het toestaan van festivals in het Twiske. Als de vergunning op de valreep wordt geweigerd gaan er zeker schadeclaims komen.
    Het is natuurlijk al absurd dat beheer over een natuurgebied waarin gerecreëerd mag worden, een kostbaar stukje Nederland waarin de recreant te gast is, ik herhaal: TE GAST IS!, wordt overgelaten aan een NV. Waarin alleen de financiële belangen van aandeelhouders tellen.
    Het bestuur van een NV hoeft alleen een aandeelhoudersregister bij te houden als de aandelen op naam zijn uitgegeven. Maar het aandeelhoudersregister is niet openbaar. Het is een intern register.
    Wij kunnen dus niet checken wie verdienen aan de verkrachting van een kostbaar natuurgebied ten behoeven van commercieel winstbejag.

    Is het niet ten hemel schreiend dat de milieu en klimaat dreiging, ondanks alle waarschuwingen van onderzoeksinstituten, wetenschappers, activisten en politici, niet resulteert in verantwoorde besluiten op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
    Een rigoureus Umdenken in de verhouding mens en natuurlijke leefomgeving is nu meer dan ooit urgent. Ook aandeelhouders hebben kinderen en kleinkinderen. Hebben zij ook een geweten?

 • Alles gedacht vanuit het idee: natuur doet er niet toe, natuur mag niets kosten, natuur is een – akelige – kostenpost (groenbeheer in de stad). Economie, economie en nog eens economie. Mensen/organisaties die uit de kwetsbare natuur in deze tijd nog winst willen halen door deze te verstoren, die zijn lekker bezig…
  Hoog tijd om de natuur op één te zetten, en daar dan de prijs voor betalen!

 • S. Meijn

  De Rimboe zo al het vroeger was, weer zijn gang laten gaan. Toen mocht je er niet in
  was het een geweldig gebied. Er leefde toen vele soorten vogels.Ik heb vogels gezien waar ik de naam even van kwijt ben paringsdansen zien maken geweldig. Kon daar uren naar kijken en genieten was toen 12 jaar.

 • Jolanda Schouten

  Dat Hart voor het Twiske mag winnen in deze zaak en dit een voorbeeld mag zijn voor Gedeputeerde Staten hoe om te gaan met dit soort vergunningverzoeken. De piepkleine stukjes natuur die we nog hebben in Nederland nog verder onder de voet laten lopen? Ik hoop het niet.

 • Bep Hogendorp

  Hopelijk wint HvT, er is genoeg festivalterrein in de Zaanstreek waar het festival terecht kan.

 • Gerard Greven

  Buiten alle bezoekers en geluidoverlast al meerdere keren meegemaakt dat je als bewoner niet eens fatsoenlijk naar huis kan. Nee je moet of in een ellenlange file gaan staan of kilometers omrijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *