Hobo klinkt ‘onaangenaam in de oren’…

Vorige week maakte Zaanstad bekend dat er wel ‘onhandig’ geopereerd was bij de naamswijziging van Hobo naar Piccolo in Zaans Hout maar dat er van ‘homofoob gedrag’ geen sprake was.

Nu is het volledige onderzoeksrapport openbaar. De vraag: “waarom wilden toekomstige bewoners van Hobo niet dat hun straat zo heette” wordt daarin (deels) beantwoord: het klonk “onaangenaam in de oren”.

De tijdlijn:

3 juni 2015: De naam Hobo stuitte op bezwaren van tien mogelijk toekomstige eigenaren-bewoners van Zaans Eiland I (bij de vroegere belt). Zij dienden een verzoek tot wijziging van de straatnaam in. De aangedragen motivering voor dat verzoek was dat de naam “onaangenaam in de oren” klonk. Bij de gemeente dacht men dat er nog geen bewoners waren waardoor er geen andere belangen werden geschaad.

17 november 2015: Na advies van de commissie Straatnaamgeving besloot het college tot wijziging van de straatnaam Hobo in Piccolo.

27 november 2015: Bewoners van Hobo (die er dus toch waren) dienden bezwaar in tegen het wijzigingsbesluit. Ambtenaren waren van een (oude) tekening uitgegaan. De bewoners stelden voor om de straat te splitsen (dat is nu ook de situatie).

De eerste tekeningen, de eerste klagers zouden in het onderste stuk gaan wonen, maar op het stukje boven het water hadden al mensen een woning of kavel gekocht.

1 februari 2016: Hoorzitting waarbij twee bezwaarmakers (tegen de naamsverandering) wel verschenen en uitgebreid het woord voerden. De uitgenodigde eerdere verzoekers kwamen niet opdagen. Daarom konden ze ook niet uitleggen waarom ze naamswijziging wilden.

25 februari 2016: B&W staat op het punt om het bezwaar tegen de naamswijziging gegrond te verklaren maar wil nog kijken naar het schikkingsvoorstel. Volledige herroeping van de straatnaam Hobo zou hoogstwaarschijnlijk leiden tot nieuwe (gegronde) bezwaren en mogelijk een verzoek tot schadevergoeding. Bovendien konden de bezwaarmakers naar de bestuursrechter gaan en daar had Zaanstad ook geen trek in. Het schikkingsvoorstel werd voorgelegd aan de straatnamencommissie.

18 maart 2016: Terwijl de gesprekken nog liepen over de uitvoerbaarheid van de schikking, verscheen op De Orkaan een artikel met de volgende tussenzin: “Hobo? Dat lijkt wel een beetje op homo. Gemopper, gemor, klachten en bezwaren. De gemeente is gezwicht.” Ambtenaren krijgen een boos telefoontje van bezwaarmakers naar aanleiding van het artikel waarin zij beweerden dat de gemeente zou hebben gelekt uit de overleggen met hen. Zaanstad ging nog steeds voor de schikking (twee namen).

22 maart 2016: Na positief advies van de straatnamencommissie, besluit het college om de straatnaam Piccolo aan de noordkant van de brug, terug te wijzigen in Hobo. De eerdere verzoekers behielden de straatnaam Piccolo.

Discriminerende ondertoon

8 april 2016: Eén van de (eerdere) bezwaarmakers naam contact op met een ambtenaar van P&O omdat naar zijn zeggen “de discriminerende ondertoon achter het aanvaarde compromis hem toch dwars zat”. Hij verwees daarbij naar de tussenzin in het artikel in de Orkaan van 18 maart.

23 oktober 2016; Eerdere bezwaarmakers dienen een klacht in bij Bureau Discriminatiezaken (BD), die vragen de gemeente waarom ze de straatnaam hebben gewijzigd. Bij Zaanstad wordt daarop in de eerste helft van 2017 een intern leeronderzoek gestart.

19 juli 2017: Afsluitende brief aan de klagers en BD met excuses, “de belangenafweging in deze kwestie is onvolledig geweest”. Wijziging van de straatnaam heeft volgens Zaanstad “niets te maken met de naam Hobo.” Waarom de aspirant-kopers de naam Hobo wilden wijzigen is niet onderzocht. En:

“helaas is bij de behandeling van het verzoek niet onderkend dat u al op Hobo woonde.”

15 augustus 2017: De klagers zijn niet tevreden:

“Hierbij dienen wij een klacht in over de manier waarop twee ambtenaren van de gemeente Zaanstad onze melding van discriminatie hebben afgehandeld. (..) Deze ambtenaren hebben (..) door hun opstelling alles in het werk gesteld om ons geen antwoord te geven op de vraag of de Zaandamse straatnaam Hobo door de gemeente is gewijzigd omdat hij bepaalde aspirant-kopers van kavels in de straat aan homo’s deed denken. (…) de genoemde ambtenaren hebben een ontwijkende en langdradige procedure bij de behandeling van onze melding van discriminatie ingezet om uiteindelijk op cryptische wijze te antwoorden dat het duidelijk is dat het wijzigen van de straatnaam Hobo niets met de naam van de straat van doen heeft gehad.”

4 oktober 2017: In een brief namens de gemeentesecretaris a.i. wordt de associatie hobo/homo overigens zelf gelegd, en wordt ook aangegeven dat de gemeente er belang bij heeft kopers tegemoet te treden (‘opportunisme’).

“Wanneer aspirant-kopers aangeven een kavel niet te willen kopen vanwege een associatie die zij zelf maken (zijnde: ‘het woord Hobo lijkt op het woord homo’), moeten wij niet zomaar tegemoetkomen aan deze wens. Het lijkt dat opportunisme heeft meegespeeld in deze beslissing – de gemeente heeft er belang bij dat de kavels verkocht worden. Hierdoor heeft de gemeente mijns inziens te snel gehandeld en onvoldoende nagedacht over de consequenties van haar handelen.”

Die zin wordt door BD opgepakt. Het onderzoeksrapport daarover:

“door het woord ‘lijkt’ onder de subtitel: ‘mijn visie op de situatie‘, gezien worden als een veronderstelling van de klachtbehandelaar (gemeentesecretaris a.i.). Die veronderstelling is toen door hem niet geverifieerd. Had hij zijn veronderstelling wel geverifieerd dan was hij te weten gekomen dat het feitenonderzoek in het kader van het leertraject volgend op de klacht bij Bureau Discriminatiezaken, geen bewijs had opgeleverd voor een dergelijke veronderstelling.”

Maar dan is de geest al uit de fles. Nadat het nieuws van Bureau Discriminatiezaken over de zaak ook landelijk wordt opgepikt besluit de gemeenteraad in oktober 2018 om een onderzoek te vragen.

Of de hele straat weer Hobo gaat heten? Dat is een volgend hoofdstuk.

De nieuwe naam

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Jeroen

  Foei Orkaan: bekend?

 • Frank Peter

  Hobofobie is zó 1990…

 • Arno

  Kost weer een paar belasting centen, stelletje miere neukers

 • Kees

  Dit kost de inwoners van Zaanstad bakken met geld.

  Hoe komt dit?
  – DeOrkaan heeft insinuaties verspreid (leugens) omtrent dat de wijziging wellicht komt doordat Hobo op homo lijkt.
  – Iemand heeft hierover een klacht ingediend -> zonder controle is dit voor waar aangenomen door bureau discriminatiezaken.
  – Zonder hoor/wederhoor hebben de volgende partijen dit voor waar aangenomen en een motie ingediend (D66, PvdA, SP, CDA en Rosa)
  – Deze partijen zijn wel geïnformeerd geweest hierover, echter hebben ze zij hiermee niets gedaan. (last minute hebben ze wel de motie aangepast, zodat ze niet gepakt konden worden voor de onwaarheden waarop het is gebaseerd -> check it out ;)).

  Uiteindelijk blijkt de “homofobe” bewoner niet te bestaan en blijkt dit allemaal gebaseerd op onwaarheden. En wie draaien ervoor op? De inwoners van de gemeente zaanstad.

  Wellicht had Jan de Vries zich beter kunnen inzetten bij de misstanden (discriminatie en racisme) bij de brandweer ipv. voor populisme te gaan.

  Waarom heeft de gemeenteraad en de partijen d66, cda , pvda, sp en rosa niet gewacht op de uitkomsten van het onderzoek voordat ze een besluit namen?

  • De Orkaan

   Lees het rapport… klachten, plotse wijziging, tekortschietend onderzoek, gedraai bij antwoord geven, onjuiste samenstelling straatnamencommissie, druk om huizen te verkopen, brief gemeentesecretaris, ontbrekende documentatie, excuses…

   de leugens zijn geheel voor jouw eigen rekening…

  • Beste Kees zonder achternaam,
   U beweert voor de tweede maal via De Orkaan dat het Bureau Discriminatiezaken zonder controle een klacht voor waar heeft aangenomen. Uit het door de gemeente uitgebrachte onderzoeksrapport blijkt eens te meer dat uw opmerking niet op feiten berust. Het blijft jammer dat u -opnieuw en anoniem- onjuistheden verspreidt en blijft weigeren om eerst even uit te zoeken wat er wel niet klopt. Mocht u alsnog de feiten willen weten, dan bent u welkom bij het Bureau Discriminatiezaken.
   Namens het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland,
   Erik Schaap

   • De Orkaan

    Erik’s opmerking over ‘anoniem’ snijdt hout. Onze ervaring is dat in ‘anonieme’ reacties vaker ongefundeerde beschuldigingen, ‘alternatieve’ feiten en onbewezen complotten voorkomen dan in reacties waar een ‘echte naam’ onder staat.

    Echt anoniem zijn ze voor de redactie niet, wij hebben hun mailadres en hebben ooit contact met ze gehad.

    Tegenwoordig accepteren we ook geen schuilnamen en duidelijke fake-namen meer, maar wel alleen voornamen of achternamen.

    Daar willen/gaan we ook mee stoppen. Te beginnen met deze Kees (en zijn compaan ‘Jan’). Ze worden even in de moderatie gezet, en mogen pas weer reageren als ze met kloppende voor- en achternaam hun reacties willen/durven ondertekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *