Piccolo wordt Hobo (en kan € 200.000 gaan kosten)

De naamswijziging van de straat Piccolo naar Hobo in de wijk Zaanse Eilanden achter het station Zaandam zou zo’n € 200.000 kunnen gaan kosten.

Na klachten van bewoners werd Hobo dus Piccolo omdat die eerste naam op ‘homo’ zou lijken. Die beslissing van de straatnamencommissie wordt nu teruggedraaid.

De helft van de kosten zijn nog ongewis. Maar Zaanstad houdt er rekening mee dat bestaande en nieuwe bewoners bezwaar gaan maken tegen de naamswijziging. De juridische kosten zijn maximaal € 100.000 als alle 28 huiseigenaren bezwaar gaan maken tegen de naamsverandering. Dat is het ‘worst case’ scenario volgens de gemeente. (Een eindeloze reeks van beroepsprocedures en rechtszaken is natuurlijk op zichzelf al een ‘worst case’.)

Het wijzigen van de straatnaam kost € 20.000 terwijl onderzoek € 20.000 heeft gekost en er naar schatting € 20.000 aan onkostenvergoedingen zal moeten worden uitgekeerd. Eventuele schadevergoedingen zijn niet precies begroot maar er wordt dus uitgegaan van € 40.000.

Hobo -> Piccolo -> Hobo

De zaak kwam aan het rollen na een artikel op De Orkaan over het veranderen van Hobo naar Piccolo. Zaanstad had daarbij over het hoofd gezien dat een deel van de straat al bestond en ook al bewoners had. Die waren niet blij. Het overgrote deel van de bewoners woonde er echter nog niet, die hadden alleen een kavel gekocht.

Het leek met een sisser at te lopen totdat het Bureau Discriminatiezaken in haar jaarverslag over 2017 na klachten van bewoners die zich niet van ‘homofobie’ wilden laten beschuldigen de zaak opnieuw aankaartte:

“Er vonden tal van gesprekken en briefwisselingen plaats, waarbij de verantwoordelijke ambtenaren helaas steevast duikgedrag vertoonden. Pas na twee jaar erkende de gemeentesecretaris dat er verkeerde argumenten, opportunisme en onjuiste procedures waren gehanteerd.”

Maar daarmee was de kous nog niet af. In oktober 2018 werd een motie van D66, PvdA, ROSA, CDA en SP aangenomen waar gevraagd werd:

“De naamgeving die de straatnamencommissie in 1e instantie heeft gegeven nl ‘Hobo’ in ere te herstellen en de naam ‘Piccolo’ te schrappen.”

Aldus geschiede. Met forse tegenzin van het college:

“Gezien de eerdere media-aandacht voor dit onderwerp is het te verwachten dat elk besluit rondom dit onderwerp opnieuw aandacht zal krijgen.”

Onaangenaam

In het onderzoekrapport naar het verloop van de zaak vindt Zaanstad zichzelf vooral ‘onhandig’. De gemeente was toekomstige bewoners van Hobo ter wille geweest omdat die vonden dat Hobo “onaangenaam in de oren” klonk. Dat ze daarmee homofoob zouden zijn ontkennen ze. Wetouder Mutluer in de brief aan de gemeenteraad:

“Er is gesproken met 9 van de 17 bewoners van op dit moment bebouwde kavels van de Piccolo. Dit zijn de bewoners die in 2015 het proces van naamswijziging hebben meegemaakt en daarbij direct belanghebbend waren. Deze bewoners spreken uit zich te herkennen in de wens omtrent de wijziging van de straatnaam Hobo in 2015, maar herkennen zich niet in de onderbouwing zoals in de media weergegeven.

De geïnterviewde bewoners geven aan dat in hun beleving de gemeente bij een straatnaamwijziging naar Hobo bevestigt dat de bewoners homofoob zijn, waardoor zij in een verkeerd daglicht komen te staan. Zij voelen zich slachtoffer van de situatie. Ook voelen zij zich onheus bejegend door de gemeente.”

Bezwaarprocedures

Bewoners willen dus aan de Piccolo blijven wonen omdat de terugveranderen naar Hobo zou bevestigen dat ze homofoob zijn.

In mei van dit jaar werd besloten uitvoering te geven aan de motie waarin om de naamswijziging wordt gevraagd.

“Zaanstad is een inclusieve stad en wil dat laten zien. Met het regenboogzebrapad, de expositie ‘Zaanstad Regenboogstad’ in de centrale hal en het voornemen de straten in de nieuwbouwwijk Oostzijderpark te vernoemen naar voorvechters van gelijke rechten, waaronder LHBTI rechten, dragen we die ideologie uit.”

En nu dus de rekening en de voorbeschouwing op wat er nog komen gaat: bezwaarprocedures en meer publiciteit. Wordt vervolgd…

Hieronder de kaarten uit 2014/2016 en de twee nieuwe die Zaanstad deze week online zette.

straatnamen eilanden

De eerste kaart: Hobo

 

straatnamen zaanse eilanden nieuw

De tweede kaart: Piccolo (maar stukje links heette al Hobo)

 

De huidige situatie (twee straatnamen, boven Hobo, onder Piccolo)

 

De nieuwe situatie: alles Hobo

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Geen geld, heb je tegenwoordig slechts een halve trap voor ;-(

 • Ernst Debets

  “Zaanstad had daarbij over het hoofd gezien dat een deel van de straat al bestond en ook al bewoners had.” Wel erg curieus: Het stadhuis staat op een steenworp (nou ja, zeg loopafstand) van de straat in kwestie. Kennelijk is het niet in de botte hoofden van de ambtenaren die het advies inzake wijzigingen moesten op stellen om even ter plekke te gaan kijken hoe de situatie ter plekke was alvorens ook maar iets op papier tek zetten.

 • Peter Goldstein

  Ik zeg naam wijzigen in “fagot”(!)

  • Peter Goldstein

   Oh Fagot bestaat al, zie ik nu! Gaan de bewoners daar nu ook klagen omdat het op “faggot” lijkt (en nee, uiteraard niet omdat ze homofoob zijn)?

 • Tonvanheeswijk

  kleinzielig geneuzel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *