Gisteravond, tijdens de afdelingsvergadering die op last van de rechter gehouden is over de toekomst van de Historische Vereniging Westzaan (HVW) werd het bestuur hard weggestemd. 

De bijeenkomst vloog gierend uit de bocht. 

De Historische Vereniging Westzaan schakelde bij voorbaat politie in, waardoor de toon was gezet. Daarnaast plaatsen ze twee personen (bestuursleden Huib Jahn en Arthur Breuring) als portier bij de ingang van het zaaltje van Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer. De twee voerden een opmerkelijk deurbeleid.

Onder geen beding kon je naar binnen als je geen lid was of pers, met je partner mee was gekomen, enkel lid was van de Westzaanse Gemeenschap of wel lid maar niet ‘welgezind’. Zelfs leden die wel hebben betaald werden geweigerd omdat ze de contributie voor het lidmaatschap van € 10,00 niet naar het nieuwe rekeningnummer hadden overgemaakt. Wel kon je doorlopen als je gast was van het bestuur en geen lid. 

Wij spraken met leden die konden aantonen dat ze hun lidmaatschap hebben betaald, dan wel op het oude of nieuwe rekeningnummer. Enkele leden van de HVW hebben er bewust voor gekozen om niet te betalen tot dat er meer duidelijkheid is over de situatie. Dat ze niet (of op het oude rekeningnummer) betaald hebben betekent echter niet dat ze geen lid meer zijn. Volgens de statuten kunnen leden niet geroyeerd worden. En volgens diezelfde statuten kan opzegging van het lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar.

‘Afgescheiden’

De HVW, die al tientallen jaren deel uitmaakt van de Westzaanse Gemeenschap (WG), heeft zich recent ‘afgescheiden’ van de WG vanwege ‘diverse gebeurtenissen’. Voorzitter Ingrid Jahn-Van Binsbergen verklaarde dat de WG de grens had overschreden door onder andere tenten van de HVW uit de door hen gehuurde opslagruimte te ontvreemden. 

Rina Schenk, voorzitter van de WG, ontkende de beschuldigingen en zei dat de HVW niet gerechtigd was om zich af te splitsen. Ze stelde dat de afscheiding in strijd was met de statuten van de WG. Daarin staat dat een verzelfstandiging door de leden moet worden goedgekeurd in een algemene ledenvergadering. Die vergadering was, opgelegd door de rechter, gisteren dus in Wormerveer.

Achter gesloten deuren

De vergadering zou om 20.00 uur beginnen, maar omdat er nog 3 leden in de zaal zaten die volgens de bestuursleden geen lid zijn, wilden ze niet beginnen aan de vergadering. De politie moest er aan te pas komen, maar gaf opdracht aan aanwezigen om er zelf uit te komen. Op dringend verzoek van Rina Schenk hebben de drie leden de zaal verlaten, waarna de vergadering tegen 20.30 uur achter gesloten deuren werd gestart. Overigens was Rina Schenk het enige bestuurslid van de WG die werd toegelaten, de overige 8 bestuursleden waren niet welkom.

De leden hebben in de vergadering uitgesproken dat de HVW onderdeel blijft van de WG. Dat betekent dat de (nieuwe) inschrijving bij de Kamer van Koophandel ongedaan moet worden gemaakt. En daarnaast dat het (nieuwe) aparte rekeningnummer moet worden opgeheven. De situatie gaat terug naar zoals het was.

Rode kaart

Bij stemming bleek dat het strenge deurbeleid geen vruchten had afgeworpen. De enige bestuurskandidaat die werd voorgedragen (terwijl er meerderen waren aangemeld), Hans Lalk, kreeg een flinke meerderheid aan rode briefjes in de lucht van de leden die wel toegelaten waren. Ondanks dat hij werd ‘weggestemd’ als bestuurslid bleef hij de gehele vergadering aan de bestuurstafel voor de zaal en aan het woord.

Dat was pijnlijk, maar toen de briefjes omhoog mochten voor het gehele huidige bestuur werd nog meer pijnlijk duidelijk: de lucht kleurde rood. Ze zijn weggestemd. 

Er werd deze avond een duidelijk signaal vanuit de leden gegeven dat er geen vertrouwen is in het huidige bestuur. Zij zijn overigens ook geen van allen officieel benoemd. Volgens het bestuur van de WG moet alleen de voorzitter elke 3 jaar worden benoemd. In artikel 11 lid 4 van de statuten is echter opgenomen dat alle bestuursleden elke 3 jaar benoemd moeten worden. Ingrid Jahn is in 2019 benoemd als voorzitter en is vorig jaar niet opnieuw benoemd. Ook Arthur Breuring is niet benoemd als secretaris en Huib Jahn niet als penningmeester.

De avond eindigde met de mededeling dat ‘het bestuur’ zich zal beraden. Waarop is ons vooralsnog niet duidelijk. De rode kaarten waren dat wel. 

Klucht

Diverse mensen die door de ‘portiers’ waren geweigerd, bleven de bijeenkomst buiten volgen door het raam. Zij hadden het best naar hun zin: ze zagen ‘veel mimiek’, hoorden ‘gebrul’ en omgeschreven het als ”volkstoneel van de bovenste plank’. Na afloop werd dit buiten voortgezet. Toen afgezet penningmeester Huib Jahn (HVW) naar buiten liep en werd aangesproken door oud-secretaris Michael Bruins, riep Huib Jahn: ‘Je bent een smerige Farizeeër’.

De naam van Michael Bruins is zowel tijdens de vergadering van dinsdagavond als tijdens de zitting in de rechtbank van Haarlem gebruikt. Hij zou worden zwartgemaakt, waarbij hij geen enkele kans op verweer heeft omdat hem de toegang wordt ontzegd. In oktober 2022 heeft Michael Bruins zijn taken als secretaris neergelegd en zijn lidmaatschap opgezegd, omdat hij zich niet kon verenigen met het beleid zoals Ingrid Jahn die voor ogen heeft. Michael Bruins is voornemens om aangifte te doen tegen Jahn van smaad en laster.

Op de website van de ‘nieuwe’ Historische Vereniging staat Hans Lalk nog als ‘juridisch bestuurslid’.

Lees ook:

Door Michel Schermer, & Merel Kan, extra informatie uit Orkaanarchief.