Cacaoverwerker Olam in Koog aan de Zaan moet stoppen met het lozen van afvalwater op het riool. Als ze dat niet doen krijgen ze een boete van de Omgevingsdienst.

In januari 2019 begon Olam met het lozen van bedrijfsafvalwater op het riool na de introductie van een nieuwe productielijn. In februari 2020 bleek het afvalwater vervuild, Olam heeft toen een deel anders afgevoerd, maar ook de overblijvende stroom bleek vervuild.

De lozing op het gemeentelijk riool is in januari vorig jaar gestart. Daarvoor werd alleen sanitairafvalwater en hemelwater geloosd. Ook werd er op de Zaan geloosd. Olam zelf schreef eerder aan De Orkaan dat de lozing op het riool ‘verplicht’ was. De Omgevingsdienst ziet dat anders:

“Voor deze verandering is een omgevingsvergunning vereist, waar Olam niet over beschikt. Dat Olam niet beschikte over deze omgevingsvergunning was eerder al duidelijk, maar omdat er zicht op legalisatie was, zijn hier geen vervolgstappen op ondernomen.”

In feite werd de overtreding van Olam dus gedoogd door ‘zicht op legalisatie’. Maar de lozingen bleken vervuild. De Omgevingsdienst:

“In februari 2020 werd bij een monstername een verhoogde concentratie vetten en onopgeloste bestanddelen geconstateerd. Olam heeft deze bedrijfsafvalwaterstroom vervolgens gestaakt door deze stroom op te vangen en af te voeren.

Hierna heeft Olam een monstername van de resterende bedrijfsafvalwaterstromen uitgevoerd. Hieruit blijkt nu dat het resterende bedrijfsafvalwater zurig is en niet van de juiste kwaliteit die geloosd mag worden op het riool.

De Omgevingsdienst wil Olam “een last onder dwangsom op leggen waarin Olam wordt gelast alle lozingen van bedrijfsafvalwater op het riool te staken.”

Olam mag nog wel een zienswijze indienen over dit plan. Of dat een opschortende werking heeft en wanneer de lozing daadwerkelijk moet stoppen, is niet bekend.

Of er een verband is tussen de stankklachten in de buurt en de lozingen wordt door de Omgevingsdienst niet besproken.

Lees hier ons Olam-dossier. Foto boven: De Orkaan, foto onder (21 maart 2020): Peter Hoogkamer

olam rookpluin petra hoogkamer