De Provincie Noord-Holland wil dit jaar kiezen voor één van de drie alternatieven voor de aansluiting tussen A8 en A9: het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief.

Op basis van milieueffectrapportage (MER) en de kosten-batenanalyse)bepalen de bestuurders welk alternatief de voorkeur krijgt. Dit staat gepland voor april 2017.

Krommenieër Jacques Stoop is een voorstander van de Heemskerk-variant:

De provincie NH gaat begin 2017 kiezen tussen twee varianten. Het gaat om het NUL+ model met de snelweg door Krommenie of de variant rechtdoor de polder naar Heemskerk. Die laatste gaat door het polderland en zou de forten van de stelling van Amsterdam nagenoeg in het midden op afstand houden, het tracé is al 30 jaar vrij gehouden. Deze route door de polder heeft geen verkeerskundige -en milieuknelpunten en biedt ook een geweldige ontsluiting voor het huidige Saendelft met nog komende uitbreidingen en natuurlijk Krommenie en rest van Assendelft.

Bij die Nul+ gaan we dus door Krommenie en passeren we komende vanaf de N246 de vele knelpunten welke nimmer te vermijden zijn. Je passeert nu totaal 7 stoplichten in Krommenie waarvan maar een paar opgeheven kunnen worden door het maken van een verdiepte bak bij de spoorwegovergang en Iepenstraat. De files zullen in dit model nooit opgelost worden en het blijft een draak van een verkeerskundige verbinding met vele milieu nadelen. Die gevaarlijke files op de N246 in de spits zullen daarmee ook nooit verdwijnen en het is daar wachten op een giga-klapper.

Het gaat vaak over de miljardentekorten, ondanks dat zien we enorme uitgaves aan infrastructuur in de Randstad. Miljarden worden nu uitgegeven aan de Gaasperdammerweg in Amsterdam Zuidoost wat een giga tunnel wordt waarop een park komt wat twee keer zo groot is als het Vondelpark.

Vanuit de Provincie NH krijg je te horen dat er nog ca 40 miljoen tekort is voor de verbinding A8 naar de A9, zeg maar afgerond werkelijk 0,1 miljard (100 mln). Duidelijk en waanzinnig is dat het Rijk gèèn euro bij wil dragen aan deze belangrijke Metropool-verbinding. Provincie en gemeentes moeten het maar zelf oplossen, iets wat natuurlijk volledig ondenkbaar en onacceptabel is.

De gemeente Zaandam(stad) heeft vanaf de 50er jaren en nog steeds een onmogelijke relatie gehad met de infrastructuur. De Zaanse politici hadden en hebben nooit een behoorlijke link met Den Haag en dus was er eerder ook nooit (genoeg) geld uit Den Haag.

Gemeente Zaanstad en met name de Provincie NH moeten dus snel naar het Rijk voor meer geld want er moeten middelen hiervoor beschikbaar komen. Helaas zijn er verkiezingen in aantocht en ben je roepende in de woestijn(polder). Vele vele jaren van overlast staan te wachten als de Nul+ zou worden gekozen waarbij het nooit wat kan worden met erg veel meer fijnstof en tenslotte nul + nul blijft nul en in dit geval wordt het zelfs erg negatief. Dat die nieuwe A-8,5 er ooit gaat komen is duidelijk, maar wel A-acht(erlijk) te laat en de Randstad lijkt op de Achterstad in de Metropool Groot Amsterdam. Laat alstublieft het gezonde verstand toch ook hier zegevieren in 2017.

door Jacques Stoop