Wethouder Breunesse heeft de bespreking van het ‘Dossier Hemkade’ uitgesteld van 5 naar 26 maart. Hij heeft meer tijd nodig om af te stemmen met de belanghebbenden, technische vragen te beantwoorden en een brief aan de raad te schrijven.

Ondertussen is er een tweede brief over de affaire door Zaanstad geheim verklaard. In de eerste brief werd Zaanstad ‘gesommeerd’ de hekken die het Zaanderhorn afsluiten voor 21 februari te verwijderen.

Die eerste brief werd op 7 februari aan Zaanstad gestuurd, de gemeente zette die brief een week daarna op het besloten gedeelte van het Raads Informatie Systeem.

In die brief (die via een omweg in handen van De Orkaan terecht kwam) vragen de bewoners van de Hemkade 51, de familie Groen-Guiliazova:

“om alle poorten, hekwerken en andere blokkades op de Zaanderhorn binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te (laten) verwijderen en verwijderd te houden en de weg weer vrij toegankelijk te houden voor een ieder. Bij gebreke daarvan behouden cliënten zich nadrukkelijk het recht voor om – zonder nadere aankondiging – de onbelemmerde toegang van de Zaanderhorn in rechte ter discussie te stellen. De kosten zullen in dat geval op uw gemeente worden verhaald.”

Volgens de bewoners is Zaanderhorn een openbare weg en zijn blokkades dus illegaal.

De zaak is een nieuw hoofdstuk in de slepende strijd tussen de familie Groen, North Sea Venue en Zaanstad over het terrein. Er lopen al 27 ‘bestuurlijke procedures’ over de zaak en dit is dus nr. 28. Pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen, lijken uitgesloten. Zaanstad heeft als ultieme opties voorgesteld om of Hemkade 51 te onteigenen of datzelfde te doen voor de North Sea Venue.

De inhoud van de laatste brief is dus geheim.

UPDATE: morgen publiceren we op De Orkaan over de inhoud van deze brief.