Raad Zaanstad sluit af met marathon-zitting

Om 16:00 begint de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Zaanstad voor het reces (voorafgegaan door half uurtje inspreken). Wij hopen dat ze voor 24.00 klaar zijn.

De vergadering is fysiek maar publiek mag er niet bij, online meekijken kan wel.

Maar er staat veel op het programma. Een selectie:

  1. Inspreken bij Zaanstad Beraad over Babbels op Groen Waterrijk met Saskia Hille namens Groen Waterrijk, de heer A. de Lange namens Babbels Live en de heer Brugemann (Kaas) – onderwerp komt later ook terug in raadsagenda.
  2. Vragenuur (Zaanstad Beraad) met vragen VVD over festival Twiske en CDA over McDonald’s
  3. Voorstellen om woningsplitsing, kamerverhuur en toeristische verhuur te regulieren
  4. Scholenplan, wethouder Groothuismink stelt voor niet in te stemmen met de aanvraag van twee islamitische scholen
  5. Bestemmingsplan Mercuriusstraat, Krommenie
  6. Benoeming stuurgroep ‘bestuurscultuur Zaanstad‘ (5 kandidaten voor 4 plekken)
  7. Zaans Mobiliteitsplan – parkeren en verplaatsen op de lange termijn, discussie in Beraad afgebroken, debat wordt nu hier verder gevoerd
  8. Balkenhaventerrein / Hemkade: hoofdpijndossier, niet alleen ruzie op Hemkade maar ook in raad
  9. Motie van afkeuring tegen wethouder Gerard Slegers vanwege het niet nakomen van beloftes op het gebied van aanpassingen tot het vergroten van de veiligheid rond de Wilhelminabrug (PVV)
  10. Borrel (hopen wij voor raadsleden)
Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *