Waar was DZ? (En waar was Aart Molenaar?)

Een hele fractie afwezig bij de raadsvergadering. Dat kan natuurlijk bij een eenmans/vrouws-fractie wel eens gebeuren. Maar als je vier raadsleden hebt? Donderdag gebeurde het dus wel: alle DZ’ers: fractieleider Juliëtte Rot, Jos Kerkhoven en comeback-kid Eric Sellmeijer – en het afgescheiden enfant-terrible Aart Molenaar, lieten het afweten bij de raadsvergadering. Molenaar is van een andere fractie, maar volgens Juliëtte […]

» Lees meer

Anneke van Dok: Wat hangt er nou aan mijn fiets?

Afgelopen zaterdag meldde het journaal dat er meer verkeersslachtoffers zijn te betreuren, en dat vooral scholieren en oudere mensen kwetsbaar zijn in het verkeer. De Fietsersbond werkt al enige tijd aan een gedragscode voor fietsers, omdat de anarchie op fietspaden- en lanen veel ongelukken veroorzaakt. Wie een dagje door de Zaanstreek fietst, kan de nota zelf schrijven en wie zich […]

» Lees meer

Arrestatie lekkend raadslid De Bosch

Omroep Brabant meldt dat Sjef van Creij, raadslid namens de eenmansfractie ‘gewoon ge-DREVEN’, vanochtend vroeg ‘van zijn bed is gelicht.’ Van Creij was onderdeel van de vertouwenscommissie die zich bezighield met de benoeming van de nieuwe burgemeester van De Bosch. Hij wordt ervan verdacht gelekt te hebben naar het Brabants Dagblad. Begin augustus werd op last van de Brabantse commissaris […]

» Lees meer

Wethouder hoopt op een positief verhaal voor Café Sman (filmpje)

Jos Kerkhoven van DZ heeft er tijdens het Zaanstad Beraad van 1 juni voor gepleit dat de zaak rond het Zaanterras van Café Sman op de agenda komt. Democratisch Zaanstad is al een tijd bezig met het dossier. Maar volgens Kerkhoven is er weinig beweging bij de gemeente te constateren. Daar is nu verandering in gekomen zegt wethouder Dennis Straat, […]

» Lees meer

Twee DZ-fracties in Raad Zaanstad

In december werd de breuk tussen DZ-oprichter en voormalig fractievoorzitter Aart Molenaar en de andere drie fractieleden definitief. Maar wie mag de naam Democratisch Zaanstad voeren in raad? Daar hebben de kemphanen Aart Molenaar en Juliëtte Rot iets op gevonden: allebei! Deze week schreven ze een briefje naar burgemeester Vreeman, de voorzitter van de raad. De leden van de fractie […]

» Lees meer

Aart Molenaar: ik heb recht op “DZ” (update)

Aart Molenaar, de oprichter van Democratisch Zaanstad, stelt dat hij, en niet zijn voormalige fractiegenoten, recht heeft op de naam “Democratisch Zaanstad”. Dat DZ zonder hem verder gaat of zonder hem aan de volgende verkiezingen meedoet, acht hij uitgesloten: “de overblijvers moeten een nieuwe partij vormen”. DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot wil niet reageren op de uitspraak: “DZ communiceert graag in eerste […]

» Lees meer

Molenaar alleen verder in raad Zaanstad

Aart Molenaar, voormalig fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad keerde gisteravond na een afwezigheid van acht maanden terug in de gemeenteraad van Zaanstad. Het was zijn laatste optreden als DZ-raadslid. Halverwege de avond verliet Molenaar de bijeenkomst zonder daarvan zijn fractiegenoten op de hoogte te stellen. Molenaar gaat alleen verder. Omdat Molenaar de raad niet verlaat slinkt de DZ-fractie tot drie leden. […]

» Lees meer

DZ wil anti-kraak-regeling in Zaanstad

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 pleitte Democratisch Zaanstad (DZ) voor minder regels voor ondernemers: “DZ vindt dat, zoveel als mogelijk, vergunningen afgeschaft moeten worden.” Deze week stuurde de partij een voorstel naar de raad om ondernemers te verplichten binnen drie maanden leegstand te melden bij de gemeente. De gemeente kan vervolgens “een gebruiker voordragen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw.” De […]

» Lees meer

Juliette Rot tijdelijk fractievoorzitter DZ, vervangt Aart Molenaar

Tot het zomerreces van 2016 wordt Juliette Rot fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad. De huidige fractieleider Aart Molenaar treedt wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk terug als voorzitter van Democratisch Zaanstad. Bij het begin van het nieuwe politieke jaar is het de bedoeling dat Molenaar terugkeert. De grondlegger van Democratisch Zaanstad noemt het tegenover De Orkaan zelf “een rustpauze”. Juliette Rot was eerst steunraadslid […]

» Lees meer
1 2 3 4