De Geveltoerist #12: Papiermagazijn P. Dekker Pz.

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Verzekeringskantoor, rijwielhandel, huisdokter, café, hotel, fabriek, winkel, weeshuis, ziekenhuis of gemaal? Vandaag: Papiermagazijn P. Dekker Pz. Slopen of renoveren? ‘Behouden’ zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is ook bewaard gebleven, en dat moeten we koesteren. De Dubbele Buurt 24 in Wormerveer, nu […]

» Lees meer