De bouw van de nieuwe Toermalijn-school in Wormerveer blijft een hoofdpijndossier.

Er waren issues met het afkopen van een biljartclub, het kappen van bomen, de juiste verguningen en de openbaarheid van stukken.

Volgende week, 27 januari, treffen bezwaarmakers tegen de plannen en de gemeente elkaar voor de bestuursrechter in Haarlem die zich dan buigt uitspraak doet over het “beroep tegen de verleende omgevingsvergunning.”

Bij de voorbereiding van de zaak constateerde de gemeente dat de school 20 to 45 cm te groot was. Binnen het bestemmingsplan mag gebouwd worden tot 9 meter, en de school wordt dus hoger. De afdeling die de metingen uitvoert heeft zich vergist:

“Voor het peil wordt uitgegaan van de hoogte van de aangrenzende weg. Bij het opnemen van het bouwplan Toermalijn in het nieuwe bestemmingsplan Wormerveer is uitgegaan van de bouwhoogte en het peil zoals aangegeven op de bouwtekening, nl. de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Tussen deze twee verschillende peilen bestaat over het algemeen een verschil van 20 tot 45 centimeter, waarbij het peil van de weg lager ligt. Dit betekent dat de bouwhoogte van het bouwplan volgens het nieuwe bestemmingsplan circa 9,3 meter bedraagt, waarbij maximaal 9 meter is toegestaan. Hierdoor ontstaat dus strijd met het bestemmingsplan”

Volgende week dinsdag beslist de recht erover of de bezwaarmakers gelijk hebben met hun bezwaar tegen het afwijken van het bestemmingsplan. Als de bezwaren gegrond zijn moet het plan opnieuw aan het bestaande bestemmingsplan worden getoetst. En dat levert weer vertraging op.

toermalijn_wormerveer_01

Plaatje van website van FKG Architecten.