Inmiddels zijn in de Zaanstreek zeven mensen overleden aan het coronavirus, zes in Zaanstad, één in Wormerland.

In ziekenhuizen liggen 46 Zaankanters met corona. In het ZMC zijn 34 patiënten met met virus opgenomen. In de Zaanstreek zijn 95 mensen met COVID-19 besmet.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, de GGD Zaanstad, de Veiligheidsregio en het ZMC die vandaag bekend zijn gemaakt.

Twee sterfgevallen werden al eerder bekend gemaakt, het ging om twee 80-jarige patiënten, één uit Zaanstad en één uit Wormerland. In Oostzaan zijn nog geen doden te betreuren die aan corona zijn overleden.

Bij het ZMC neemt het aantal opnames toe, op 1 april waren dat er 34 (evenveel als op 31 maart). In ziekenhuizen liggen in totaal 46 mensen uit de Zaanstreek: 34 uit Zaanstad, 9 uit Wormerland en 3 uit Oostzaan (gister waren dat er 42).

Het RIVM heeft op 30 maart de laatste stand op het gebied van besmettingen doorgegeven, vanaf 31 maart worden alleen nog maar ziekenhuisopnames gerapporteerd (zie kaart). Omdat er in Nederland niet algemeen getest wordt, zegt het besmettingscijfer te weinig volgens het RIVM.

Zorghotel

In Nederland liep het aantal gemelde corona-doden vandaag met 134 op tot bijna 1200. Gister werd een record-aantal van 175 gemeld. ‘Gemeld’ betekent niet dat patiënten ook op die dag zijn overleden. Ook dat houdt het RIMV bij, de dag met het grootste aantal doden was tot dusver 28 maart (132 sterfgevallen).

Volgens de update van GGD en Veiligheidsregio wordt het aantal IC-bedden in ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland ‘opgeschaald’ naar 290 à 300 plekken voor patiënten met Covid-19. Zorgmedewerkers zijn in de afgelopen periode bijgeschoold en getraind. Medewerkers binnen de gezondheidszorg worden allemaal getest op corona.

In de regio worden voorbereidingen getroffen om een ‘Zorghotel’ in te richten.

 Tips RIVM

“was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden en blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt. Pas als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of moeilijk ademt moet je bellen met de huisarts of huisartsenpost.”

ZMC, verpleeghuizen en huisartsen

Bij het ZMC is een Triage-tent geplaatst:

“waarin patiënten die zich melden bij de Huisartsenpost of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis eerst worden beoordeeld op verdenking van Corona. Ingeschat wordt of iemand mogelijk besmet is met het virus. Na beoordeling is er een aparte route voor patiënten zonder- en met verdenking het ziekenhuis in.”

Bij patiënten waarvan wordt vermoed dat ze besmet zijn met het Corona virus is geen bezoek toegestaan.

De avondpoli bloedafname op dinsdagavond is dicht. Overdag (op werkdagen) is poli bloedafname op reguliere tijden open voor patiënten die niet hoesten, verkouden zijn, keelpijn en/of koorts hebben. Patiënten die deze klachten vertonen moeten op een andere tijdstip terugkomen.

In Topsporthal De Koog is inmiddels een huisartsenpost voor ‘reguliere zorg’ en griepgevallen ingericht. Hier moet eerst naar doorverwezen worden door de huisarts.

Bezoek is niet langer toegestaan bij verpleeghuizen.

besmettingen 1 april
Besmettingen per gemeente, t/m 30 maart

 

corona zmc 1 apil
Corona-patiënten in ZMC, t/m 31 maart

 

corona nederland 1 april
Overleden aan corona (Nederland) t/m 1 april