A8-A9: Nulplus afgeschoten, Assendelft-weg probleem voor Zaanstad

“Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren zijn het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de beste oplossingen. Het Nul-plusalternatief is maatschappelijk onrendabel.”

Dat schrijft de Provincie Noord-Holland in een persbericht dat vandaag werd verspreid.

Inwoners van Krommenie kunnen gerust ademhalen. Er wordt geen viaduct langs hun dorp gebouwd.

Voor Assendelft maakt het weinig uit of er een Heemskerk- of Golfbaan-variant komt. In beide gevallen wordt een weg door de polder aangelegd die met een tunnel onder de Dorpsstraat doorgaat. Enkele huizen zullen worden gesloopt. Bij Saendelft komen ook op- en afritten naar de nieuwe verbindingsweg.

De provincie stelt:

“Uit de onderzoeken blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt aan het doelbereik en maatschappelijk onrendabel is. Het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief scoren gelijkwaardig qua doelbereik en effecten, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding. Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen.”

Inspraak en inloop

Van 17 juli tot en met 1 oktober kunnen inspraakreacties (zienswijzen) ingediend worden. Alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit zijn te downloaden vanaf www.VerbindingA8-A9.nl.

In september organiseert de provincie inloopbijeenkomsten waar bewoners vragen kunnen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief. Voor eind dit jaar wil GS een besluit over een definitief voorkeursalternatief nemen.

De Overhoeken

De Assendelftse varianten bezorgen Zaanstad een probleem. De gemeente heeft afspraken met ontwikkelaars voor de bouw van 150 woningen in de Overhoeken, “een aantal (voormalige) agrarische percelen dat aan de noordzijde wordt begrensd door de Noorderveenweg en aan de zuidzijde door de Omzoom.”

In de Assendelft-varianten, schrijft de gemeente “is de aanleg van een op/afrit van de A8/A9 ten zuiden van Saendelft voorzien. Die op/afrit is geprojecteerd op de westelijke Overhoeken.”

Als die weg doorgaat – en dat lijkt er nu sterk op – wordt woningbouw in Overhoeken-west lastig. Maar Zaanstad heeft “contractuele verplichtingen met de ontwikkelaars”. Dat kan schade opleveren. Bij de raadsinformatiebrief zat dan ook een geheime bijlage waarin op de juridische en financiële consequenties werd ingegaan.

Verdichting

Het alternatief is de ontwikkelaar wat anders aan te bieden: “mogelijke verdichting van de oostelijke Overhoeken of het zoeken naar een alternatieve locatie.” Verdichtng betekent hoogbouw, een “alternatieve locatie” betekent dat er elders in de buurt van Saendelft toch bijgebouwd gaat worden.

Zaanstad heeft 14 miljoen uitgetrokken als bijdrage aan de A8-A9-verbinding. Die kan in de oorlogskas.

Hieronder de kadastrale kaart en daaronder nog eens het voorgesteld tracé van de A8-A9-verbinding.

Hieronder de kaart zoals die bij het bestemmingsplan wordt gehanteerd, de rode streep is de vrijwaringszone voor de nieuwe weg. Afslagen zijn er niet op te zien. De nieuwe wijk wordt vlak naast de snelweg gebouwd.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Tinus

  Mja… ergens is de “winst’ van dit project zo mager dat ik het toch zonde vind van het mooie landschap wat er voor opgeofferd wordt. Als er toch een tunnel komt laat deze dan doorlopen tot maximaal bij de aansluiting…

 • Mark

  Ik snap het niet. Een jaar geleden was het golfbaan alternatief eerst afgevallen wegens hoge kosten en nu is dat de goedkoopste?

  http://deorkaan.nl/toch-onderzoek-naar-golfbaan-alternatief-a8-a9

  Daarbij zou het golfbaanverhaal niet acceptabel zijn voor een aantal gemeentes:

  http://deorkaan.nl/besluit-a8-a9-wordt-lastige-puzzel

  • De Orkaan

   Het kostenplaatje verandert permanent. De Golfbaan is later (opnieuw) toegevoegd. Bij de eerste berekeningen waren zaken als de verplaatsing van de benzinepomp en de uitkoop van de Golfbaan nog niet duidelijk. Eigenlijk nu nog steeds niet. In de stukken zegt de provincie dat er nog gewerkt wordt aan betere inpassing in het landschap (dus verlaging), ook dat kost extra geld, net als de voorzieningen bij de Broekerpolder. Ook een extra afslag waarom gevraagd is zal misschien moeten om een gemeente over de streep te trekken, ook dat gaat geld kosten. En de problemen bij Overhoeken (zie laatste deel van artikel) kunnen ook tot extra kosten leiden.

 • RB

  Alternatief 7( rondweg langs Saendelft met aansluiting op proviciale weg bij Busch en Dam) is nog steeds het goedkoopst, veroorzaakt de minste schade aan het landschap en ontlast Krommenie en Assendelft. Onbegrijpelijk dat dit alternatief afgevallen is.

 • Noot

  Alle overheid samen had in een ver verleden makkelijk kunnen besluiten om de N516 als een 4 baans weg door te trekken langs het Noordzeekanaal, dus vanaf de A8 naar de A9. Vroeger was er kans genoeg. Nu puzzelt onze overheid op plaatsen waar het eigenlijk voor niemand goed is, ten koste van heel veel overheidsgeld, lees, geld van de burgers, dus van ons allemaal.

 • Boon

  Ik kwam vandaag weer eens over de N203. Maar wat mij opviel is al die bebossing rond die forten. De echte stelling was boomvrij en keek echt niet tegen die grote stallen aan. Nu klaagt men over die weg maar liet wel alles vol groeien of bouwen.

 • Peut

  Er gaat nu al (veel te) veel verkeer onnodig door Saendelft, en dan komt er ineens een afslag van de A8 bij? Moet dit verkeer allemaal over de Parkrijklaan, langs de school en het winkelcentrum? Hoezo is dit een oplossing voor sluipverkeer door Assendelft? Omdat het verplaatst wordt van de Dorpsstraat naar de Parkrijklaan in Saendelft? En we kunnen de fiets- en wandelpaden in De Omzoom ook wel weer weghalen, want wie gaat daar nu fietsen/wandelen in de uitlaatgassen van het vele verkeer? Erg fijn, zo’n oprit naar de A8 daar. Een scherpe draai dus daarna volgas over de invoegstrook. Jazeker, dit zal de luchtkwaliteit beslist ten goede komen! Enne: Overhoeken? Wie wil dáár nou wonen, met de A8 + op- en afritten in je achtertuin. Of nee, onder je balkon want de gemeente is weer eens zo slim geweest om zich te binden aan afspraken die ze niet na kan komen, zodat de enige oplossing ligt in het neerpoten van flatgebouwen, want het aantal woningen moet gebouwd worden. Dat het dan kleine, onbruikbare, te dure en op elkaar geprakte woninkjes worden die niemand wil, doet er niet toe. Ik zie de advertentie al met lokkertjes als “woning zonder gasaansluiting want aan gassen in de lucht geen gebrek” en “Uw woning wordt zoals gebruikelijk casco opgeleverd na 2 jaar wachten, maar voor ieder gezinslid ligt een gasmasker klaar!”
  Saendelft. Wonen in het Groen, heet het. Als je maar hoog genoeg ziet, ontwaar je aan de horizon straks waarempel als één van de weinige gelukkigen nog iets groens. Voor de rest is het stenen, klinkers en asfalt. Gezien de “tuintjes” van de meeste bewoners in Saendelft is dat overigens wat men wil…….

 • Joop Tralala

  Ben toch benieuwd of er wel ee4ns gedacht wordt aan de luchtverontreiniging, roetdeeltjes, fijnstof enz. waar wij in de Randstad mee geconfronteerd worden. Praat nog niet eens over de cruiseboten die Amsterdam en (misschien straks) Zaandam aandoen. Wanneer wordt er trouwens eens aan de bel getrokken over deze uitstoot van de cruiseschepen. Onlangs is er een Engels rapport versechenen waar je stil van wordt over de hoeveelheid uitstoot. Blijft er nog levensruimte en levenslucht over voor de mens, de dieren en de natuur??????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *