Bezwaren tegen de nieuwe Toermalijn… maar welke?

Minstens 13 mensen hebben de moeite genomen om een ‘Zienswijze’ in te dienen over de bouw van de nieuwe Toermalijnschool aan het Noordeinde in Wormerveer.

Wie dat zijn en wat hun bezwaren inhouden, maakt Zaanstad niet openbaar. B&W stelt voor om het zelf ‘af te doen’.

Gezien de turbulente voorgeschiedenis van de bouw van de Toermalijn is dat een vreemde beslissing. De school zou eerst aan het Krommenieërpad komen maar omdat Zaanstad slordig omgegaan is met de bezwaren heeft de rechter de gemeente teruggefloten. De zaak heeft intussen miljoenen gekost en nog steeds staat er geen nieuwe school.


Update: De Orkaan heeft de bezwaren inmiddels in bezit, bekijk ze hier.


Tegen de nieuwe plannen aan het Noordeinde zijn dus ook bezwaren ingediend. In het Raadsinformatiesysteem is te zien dat er brieven van 5, van 1 en van 7 inwoners zijn. Niks is openbaar.

Volgens Zaanstad is dat in het kader van de AVG, de wet die de privacy beschermt.

Volgens ons is dat een onterecht besluit. Het bestemmingsplan is openbaar, de zienswijzen moeten deel uitmaken van de procedure (dat is een wettelijke verplichting) en de raad moet daar ook over kunnen oordelen, in alle openheid. Door de handelswijze van Zaanstad wordt een openbare discussie binnenskamers gehouden.

De indieners zijn hier niet mee geholpen. Hun zienswijze blijft onzichtbaar: geen publiciteit, geen discussie, geen aandacht voor hun bezwaren. Als ze redelijke bezwaren hebben is het onbegrijpelijk waarom ze hun naam niet bekend willen maken. En als ze daar echt enorm veel problemen mee hebben kan de gemeente er altijd voor kiezen hun namen weg te halen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *