Drie verlanglijstjes (27 dingetjes) voor fietscoördinator Zaanstad (FCZ)

Zaanstad krijgt een fietscoördinator.

Deze functionaris werd uit de onderhandelingen gesleept door GroenLinks toen deze partij toetrad tot de coalitie, we zijn intussen een maand verder en hebben de FCZ (m/v) nog niet gespot op het Stadhuis.

Lees de lijstjes! Dan weet je alles van vergevingsgezinde varkensruggen, kantbelijning en verkeerskussens (foto onder).

Om te voorkomen dat er alleen vanachter het bureau gecoördineerd wordt, heeft De Orkaan alvast een langsfietslijstje gemaakt, met een paar dingetjes waar wel wat kan gebeuren.

 1. Fietspad ZMC (hekken weg)
 2. Fiets/voetgangersbrug Parkstraat Volkspark (brug bouwen)
 3. Paaltjes Havenstraat (weg ermee)
 4. Saendelft (daar gebeuren teveel ongelukken)
 5. Vaartbrug Krommenie (graag veiliger)
 6. Zaanweg / Stationsstraat Wormerveer (idem)
 7. Snelfietsroute (knelpunten oplossen)
 8. Kruispunt Kerkstraat Wormerveer (veiliger)
 9. Iepenstraat Krommenie (idem)
 10. Hempont (waar blijven de fietsvoorzieningen)

Ook bij GroenLinks weten ze niet wanneer de FCZ aantreedt, fractieleider Romkje Mathkor: “wat ons betreft zo snel mogelijk”. Eind vorig jaar maakte GroenLinks zelf een lijst van zeven fietsproblemen in Zaanstad.

 1. Zaandam/Aan de Vaart: doorgang naar Rustenburg / Stationsstraat problematisch
 2. Zuiderhout/Stormhoek: wie op de fiets wil, moet over de stoep
 3. Zuiderhout/Hornbach: fietspad is te smal en tweerichtingsverkeer en dan parkeerterrein van Hornbach
 4. Westzaan/Noordzeekanaal: doodlopende weg
 5. Wormerveer/Krommenie: bewegwijzering voor fietsers ontbreekt.
 6. Wormerveer/Shoppingcenter Noorderveld: winkels moeilijk bereikbaar per fiets.
 7. Zaandam/’t Kalf: geen vrij liggend fietspad of fietsmarkering en geen goede opstelplek.

Ondertussen maakte de Fietsersbond haar eigen lijstje voor de fietscoördinator die “het aandeel van de fiets in het verkeer moet verhogen van 27% naar ten minste 35%”. Het lijstje:

 1. Een zelfstandige positie in het bestuur. De fietscoördinator valt weliswaar onder de wethouder, maar kan rechtstreeks rapporteren aan de gemeenteraad en door die raad ter verantwoording worden geroepen.
 2. De fietscoördinator kan beschikken over een eigen budget om fietsinfrastructuur te realiseren.
 3. De fietscoördinator zal zelfstandig een fietsbeleidsplan initiëren en opstellen.
 4. De fietscoördinator zal 30 km/h-zones promoten en realiseren.
 5. Versnippering in fietsinfrastructuur wordt tegengegaan. De fietscoördinator zal snelle en comfortabele Noord-Zuid en West-Oostroutes, ongehinderd door oversteekplaatsen en kruisingen, opnemen in het fietsbeleidsplan en zo snel mogelijk realiseren.
 6. De fietscoördinator zal gevaarlijke obstakels, zoals paaltjes, sluizen, verkeerskussens, drempels, anti-fietshekken en varkensruggen in beeld brengen en zorg dragen voor verwijdering.
 7. De fietscoördinator zal het belang van veilige kruisingen en oversteekplaatsen, met aandacht voor goede zichtlijnen en ruime opstelmogelijkheid, naar voren brengen. Vermindering van oversteekplaatsen is daarbij tevens een doel op zich, aangezien verreweg de meeste fiets-auto aanrijdingen zich voordoen óp kruisingen.
 8. De fietscoördinator zal er tevens op toezien dat fietsinfrastructuur standaard wordt voorzien van kantbelijning en vergevingsgezinde bermen of stoepranden.
 9. Bij wegwerkzaamheden wordt vaak nauwelijks rekening gehouden met fietsers. De fietscoördinator zal een duidelijke inbreng hebben bij aanpassingen en bewegwijzering van wegen (bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden).
 10. De fietscoördinator zal erop toezien, en er verantwoordelijkheid voor dragen, dat CROW richtlijnen het minimale uitgangspunt worden bij het ontwerpen van infrastructuur.

 

verkeerskussen-zaanbocht

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Wendy Kind

  Een eigen budget voor de fietscoordinator, een mandaat, inspanningsverplichting en input van de Zaankanters. Dat moet lukken, in het huidige duurzame tijdperk.

 • Ook scootmobielen maken gebruik van de fietspaden, hopelijk wordt daar wel over nagedacht. De gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid kan hier adviseren. Verkeerskussens zijn sowieso niet geschikt voor scootmobielrijders.

 • Wat mij, vooral na de opknapbeurt in de Westzijde is opgevallen, is dat de putdeksels van het riool nu allemaal aan de rechterkant van de weg komen te liggen en niet meer in het midden van de straat. Niet zo lekker voor de fietsers, vooral niet als ze gaan zakken. Ook nog gevaarlijk, voor de fietser natuurlijk, als je ze wilt ontwijken. Ook op andere wegen al gemerkt.

 • Kees Elsinga

  Ook graag aandacht voor de afstelling van verkeerslichten.
  Op diverse kruispunten wordt het eerst groen voor fietsers, maar vervolgens wordt het zo snel groen voor het andere verkeer dat fietsers de kruising nog niet hebben verlaten.
  Rechtdoor en rechtsaf gaat goed, maar linksaf is te kort in tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *