Het herstel van fietsenstalling De Droogschuur bij station Zaandam zal nog minstens een half jaar duren. Een deel van de twee verdieping wordt nog steeds provisorisch gestut omdat de belasting verkeerd berekend is.

De gemeente en de aannemer zijn het niet eens over de schuldvraag. De gemeente wil nu een andere aannemer inschakelen en vervolgens de schade op de bouwer Hegeman te verhalen. In dat geval zal herstel zeker een half jaar op zich laten wachten.

Dat blijkt uit antwoorden van Zaanstad op vragen van POV-raadslid Perry van der Velden.

De oplossing zou bestaan uit het aanbrengen van stalen balken die onder de vloer om zo de belasting op te vangen. Zaanstad, NS en ProRail vinden dat “herstel moet plaatsvinden ongeacht de schuldvraag” maar wie dat gaat herstellen blijft onduidelijk, “de aannemer is hier meerdere keren op aangesproken” maar heeft nog actie op ondernomen. Zaanstad: “juridische stappen worden overwogen.”

Als Hegeman niet gaat repareren zal een andere aannemer worden ingeschakeld “waarbij de kosten worden verhaald op de oorspronkelijke aannemer.” Dit moment wordt overigens nog gesproken met de aannemer “om het herstel alsnog te laten plaatsvinden.”

Verloedering

Van der Velden vroeg ook of er wat kon worden gedaan aan het foutief parkeren van fietsen, scooters en bromfietsen. Het korte antwoord: Nee. Het langere:

“het handhaven van foutief geparkeerde fietsen en brommers ligt bij handhaving, hier is echter beperkt budget en dus capaciteit voor.”

Voor het eind van 2021 komt er nog een Raadsinformatiebrief over de evaluatie van het fietsparkeren en het verkeer over de stationsoverbouwing. Het gaat vooral over het gebruik van de openbare ruimte van de Buiging en Slinger.

Daarin komen overigens geen cijfers over veiligheid en de resultaten van de camerabewaking. Wel geeft Zaanstad cijfers over het aantal fietsendiefstallen sinds de opening van de Droogschuur in augustus 2020. In die periode zijn 68 fietsen gestolen “waarvan het grootste deel elektrisch”. Of dat tegengegaan kan worden is onduidelijk, “de politie heeft ook aangegeven geen capaciteit te hebben om dit uitputtend uit te zoeken.”

Camerabeelden zijn wel live te zien bij de politie, maar “het is aan de politie te handelen n.a.v wat zij waarnemen en/of daar prioriteit aan geven.”

Van der Velden is teleurgesteld over de beantwoording omdat het herstel weer wordt uitgesteld en omdat er kennelijk geen prioriteit bij handhaving aan de ‘verloedering’ wordt gegeven. Hij vroeg of het bekend was of er drugs gebruikt en gedeald werden in de stalling, volgens de gemeente was er maar één melding van dealen binnengekomen, die overigens niet tot een aanhouding had geleid. Van der Velden: “ga daar zelf maar eens kijken, maar als je er niet komt dan zie het niet.”

Lees ook: