De gemeenteraad van Zaanstad is akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor het plan De Heldin / De Stelling. Op de plek van het oude belastingkantoor achter het station Zaandam moet hoogbouw komen met 449 woningen.

In het complex dat 70 meter hoog wordt, komen ‘161 betaalbare huurwoningen’, daarvan zijn 24 appartementen sociale huur.

Vooral dat laatste baarde een aantal fracties zorgen. De Zaanstad-norm van 30 procent sociale huur werd hier niet gehaald. Bovendien blijven de 24 woningen niet langer dan 15 jaar sociale huur.

Wethouder Breunesse (GL) kon er niks aan doen, het project was al aangemeld voordat de 30-procents-regel inging. Hij vond het al knap dat ze die 24 eruit hadden gesleept. De SP was niet overtuigd en stemde tegen, ook de PvdD was tegen, maar om andere redenen. Het grote aantal parkeerplekken (416) vond Stella Pieterson onzin zo vlak bij het station, wat haar betreft was het “teveel steen en te weinig groen.”

Ook Hanneke Veurink van de CU had zo haar bedenkingen, vooral over de beperkte tijd sociale huur. Perry van der Velden (POV) ging wel voor stemmen, maar vreesde verkeersoverlast omdat de ontsluiting van het gebied volgens zijn partij niet goed geregeld was.

De motie van Peter van Haasen (PVV) om te kijken of er voorrang verleend kon worden aan ‘leerkrachten, verpleegkundigen en politieagenten’ werd unaniem ondersteund. Breunesse stond daar positief tegenover. Ook ging hij kijken of de sociale huur verlengd zou kunnen worden, meer sociale huur achtte hij onmogelijk.

Planning

“Als alles volgens planning verloopt, start in 2022 de sloop en de bouw” staat op de projectwebsite Heldin-Stelling. Tot dusver is er weinig volgens planning verlopen. Maar nu het bestemmingsplan is goedgekeurd, is er een belangrijke stap genomen.

Het bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd waarna bezwaren kunnen worden ingediend. Slopen in 2022 zou kunnen, startbouw dit jaar is wel erg optimistisch.


De plannen zijn een mooie aanleiding om alle 16 snelle projecten langs te lopen. De Heldin / De Stelling is één van die ’16 snelle projecten’ die Zaanstad in 2018 vaststelde waarbij binnen drie jaar gebouwd zou moeten worden. Dat is dus hier niet gelukt.


Waar komt het?

Het voormalige belastingkantoor ligt aan de Houtveldweg (Cypressehout-Letterhout) achter het station van Zaandam. Het fietspad – de haarspeld in de volksmond – buigt nu af bij de ruïne van het belastingkantoor maar moet – als het klaar is – erlangs gaan lopen.

Houtveld (Westerwatering) dus, waardoor ontsluiting problematisch is. Het autoverkeer moet over de Houtveldweg.

Wat komt er?

Oorspronkelijk (2019): “Het complex Heldin/Stelling moet 405 woningen gaan herbergen. Woontoren De Heldin aan de Houtveldweg zou 57 meter hoog worden en 150 appartementen in 17 woonlagen gaan bevatten. Later werd dat bijgesteld tot 70 meter hoog.” De bouwhoogte varieert van 35 tot 70 meter. De woontoren van 70 meter (22 bouwlagen) komt aan de noordoostkant van het plangebied.

Nu: 449 appartementen waaronder 161 betaalbare huurwoningen waarvan 24 sociale huur en 137 middeldure huurappartementen (totaal: 36% sociale en middeldure huur). Er komen 416 parkeerplaatsen.

Het gaat om sociale huur tot en met € 752,- en middeldure huur tot en met € 920,- (prijspeil 2021). Het andere deel bestaat uit vrije sector huurappartementen (vanaf 70 m2).

In de plint van het gebouw komen ‘commerciële voorzieningen’. Het project is volledig gasloos.

Hoever is het plan?

Er is nu dus een goedgekeurd bestemmingsplan. Hierna volgt ter inzagelegging, een bezwaarperiode en kan de ontwikkelaar andere vergunningen gaan aanvragen: sloopvergunning, omgevingsverguning.

Zijn er dingetjes?

Het bouwplan heeft geen last van stikstof-beperkingen.

De geluidbelasting “als gevolg van het wegverkeerslawaai op de Houtveldweg” is maximaal 60 dB. Er wordt voor 200 appartementen niet voldaan aan de ‘voorkeursgrenswaarde’ van 48 dB, maar “de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden” aldus Zaanstad. B&W heeft voor de 200 appartementen hogere waarden voor geluid vastgesteld.

Er zullen waarschijnlijk bezwaren worden gemaakt vanwege de hoogte. De ontsluiting zal ook een probleem worden.

Zijn er plaatjes?

Onder de nieuwste van de architect.

De 16 projecten op de kaart