De krakers die sinds 27 juli van dit jaar in de monumentale Villa Westerweide (ook bekend als Villa Verkade of Verkadevilla) aan de Provincialeweg 220 in Zaandam verbleven, hebben een ontruimingsaankondiging ontvangen.

Dit betekent niet dat er direct ontruimd kan worden. De krakers hebben eerst de mogelijkheid om via een kort geding te laten toetsen of strafrechtelijke ontruiming op basis van het kraakverbod mogelijk is.

De groep bestaat uit acht jongeren die een acuut woonprobleem hebben. Ze zijn ‘economische daklozen’ die wel werk hebben, maar die consequent naast de pot piesen als het gaat om het verkrijgen van een betaalbare (huur)woning. Een deel van hen is uit een pand (ook kraak) in de Achtersluispolder gezet. Voor hen is thuiswonen geen optie.

De bewoners geven aan teleurgesteld te zijn in de gemeente:

“Er wordt gesuggereerd dat het pand in gebruik was door een aannemer die voor de gemeente werkt. Opslag en vergader locatie, dat zou het moeten zijn. Maar van opslag was geen sprake; twee kruiwagens en wat oude verf in de hoek van een schuur, meer was er niet.”

Ook het verhaal van de vergaderlocatie lijkt zeer onwaarschijnlijk:

“Het hele pand lag bezaaid met troep, de vloeren smerig, in een van de grote ruimtes beneden vonden ze zelf afval dat duidt op harddrugs gebruik. Ook was de voordeur bijna onbereikbaar door de overwoekerde tuin en zat er een vogelnest in de brievenbus.”

De krakers zullen niet zomaar vertrekken:

“We hebben de burgemeester weer uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan, en hopen deze week wat te horen. En mocht dat allemaal niet baten? Tja dan zullen we naar de rechter moeten, want deze situatie in onacceptabel.”

Onze Verkadevilla-tijdlijn:

De villa is onderdeel van het uitbreidingsplan Overtuinen, vorig jaar meldde de gemeente dat er binnen 3 jaar gebouwd zou moeten worden. Ondertussen is wel een akkoord met Verkade bereikt over een weg door het nieuwe plan, gebouwd is er nog niet. Door het PAS-stikstof besluit zijn overigens veel bouwprojecten ‘on hold’ gezet, en dat geldt ook voor dit project.