Toch onderzoek naar Golfbaan-alternatief A8-A9

De Provincie Noord-Holland gaat toch onderzoek doen naar een derde alternatief voor de aansluiting tussen A8 en A9.

Het Golfbaanalternatief dat eerst was afgevallen wordt ook nu onderzocht, naast het Nul-plusalternatief (aangepaste verbinding door Krommenie) en het Heemskerkalternatief (door groengebied en Stelling van Amsterdam).

Dat onderzoek gebeurt op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Voorzitter van de stuurgroep Verbinding A8-A9, gedeputeerde Elisabeth Post zegt in een persbericht van provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen:

“Wij zien alleen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als meest kansrijk, dit is een weloverwogen besluit geweest. De Commissie m.e.r. ziet echter ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Wij delen dit standpunt niet, maar we kunnen beter nu zorgvuldig zijn, dan achteraf tot de conclusie komen dat er een alternatief ontbrak”

Het Golfbaanalternatief was aanvankelijk afgevallen vanwege de flink aanlegkosten. De drie genoemde alternatieven worden nu verder uitgewerkt. Na de zomer vinden hiervoor ontwerpsessies met de omgeving plaats.

In de zomer van 2017 maken bestuurders van de samenwerkende partijen de keuze voor een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen
een reactie kunnen indienen.

De uitvoerende werkzaamheden kunnen naar verwachting in 2019 beginnen.

Kaart met de alternatieven: het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje)

a8 a9 golfbaan

Hier alles wat De Orkaan over de A8-A9 verbinding schreef.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Willemsen

  ‘Het Golfbaanalternatief was aanvankelijk afgevallen vanwege de flink aanlegkosten’
  Alle mogelijke oplossingen gaan -neem ik aan- toch gepaard met flinke aanlegkosten of zijn er voor dat alternatieve traject nog additionele aanlegkosten?

 • Marcel van Tol

  Zou het niet zo kunnen zijn dat het golfbaan-alternatief al steeds bovenaan heeft gestaan en dat er eerst een discussie is opgestart met slechtere alternatieven om de discussie bij de golfbaan-variant te temperen?
  Ik ken de achterliggende gegevens niet voldoende, maar geheel af op mijn onderbuikgevoel.

 • gpj.gijzen

  Het nul plus variant is natuurlijk onzinnig om te doen.Overlast voor bewoners tijdens de bouw en na de aanleg.En dan praten we nog niet eens over het file leed wat er dan is en komt.
  Golfbaan trace geeft enorme problemen op de drukke A9 omdat na de afslag Zwarte markt het samen voegen van de 2 snelwegen de nieuwe annsluiting ,dan knooppunt Heemskerk daarna knooppunt Uitgeest te veel van het goede is en voor heel veel file leed gaat veroorzaken. Teveel op en afritten achter elkaar is funest voor een autosnelweg.

 • gpj.gijzen

  Dus blijft er maar 1 optie over en dat is het Heemskerk trace.

 • Boon

  Volgens mij is dat ook bij de “Maak Zaanstad” gesprekken langs gekomen. Inderdaad vanaf knooppunt Zaandam de A8 verdiept aanleggen tot aan de aansluiting Heemskerk. Zowel onder de Zaan als onder de Nauernase vaart door. Dan kan er in het stuk tussen Dorpsstraat en Nauernase vaart ook nog wat huizen gebouwd worden wat het kostenplaatje verbetert

 • Golfbaan tracé is verkeerstechnisch de beste oplossing, bij de glofbaan alvast omhoog zodat de golfmannetjes er onderdoor kunnen lopen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *