Tunnel-variant A8-A9 Krommenie definitief van de baan

De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9 meldt de Privincie Noord-Holland.

GS volgt hiermee de stuurgroep Verbinding A8-A9 waarin de gemeenten – waaronder Zaanstad – zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep was unaniem tegen een onderzoek naar de tunnelvariant.

Bij zo’n onderzoek zou de beslissing over een tracé tot na de zomer uitgesteld worden. Nu wordt verwacht dat GS voor de zomer een voorkeursalternatief kiest.

De provincie stelt dat “het best scorende Nul-plusalternatief (de viaductvariant) wordt nu uitgewerkt in de Milieu Effect Rapportage.”

Het verzet tegen dit “best scorende Nul-plusalternatief” is binnen Zaanstad – vooral in Krommenie – enorm groot. Afwijzen van dat alternatief betekent vóór een weg door de Stelling van Amsterdam en onder Assendelft door, of voor geen enkele variant.

Naast het Nul-plusalternatief worden ook het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief onderzocht.

“Voor deze drie alternatieven wordt momenteel onderzocht wat de effecten zijn op het verkeer, het milieu, de economie en de landbouw. Al deze onderzoeken vormen met elkaar de Milieu Effect Rapportage (MER). In de MER worden onder andere de effecten op de geluidsbelasting, de luchtkwaliteit (fijnstof) en de natuur in beeld gebracht.”

GS verwacht “nog voor het zomerreces”  voorlopig voorkeursalternatief te kiezen. Daarna start de inspraakprocedure.

Deel dit artikel:

6 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *