Zoekresultaten voor: a8 a9

Politiek geïnteresseerd in alternatieven voor A8-A9

De VVD- en BBB-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland willen meer weten over de alternatieve plannen voor de verbinding A8-A9. Eind van deze maand overleggen zij met de organisaties uit Zaanstad Noord die deze plannen hebben ontwikkeld. Dat meldde Rob Karst gisteren tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad Krommenie in oprichting. De voorkeur blijft onverminderd […]
category Krommenie
date 11 januari 2024

Provincie werkt aan ‘robuust alternatief’ voor A8-A9

De nieuwe coalitie van VVD, BBB, PvdA en GL gelooft nog in de verbinding A8-A9. Maar niet met veel overtuiging. Ze blijven de komende vier jaar werken “aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor het ontwikkelde Landschapsplan.” Maar het vertrouwen is niet al te groot. De status van Werelderfgoed komt […]
category Verkeer
date 11 juli 2023

Voorjaarsnota Zaanstad: financieel tekort, A8-A9-verbinding en busbrug

Bij de presentatie door wethouder Stephanie Onclin (VVD, Financiën) van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad Zaanstad werd vooral gesproken over de stokpaardjes en pijnpunten van de verschillende fracties. Het variëerde van snelwegen tot vluchtelingen en deelauto’s tot basisbanen – je kunt het zo gek niet bedenken. De ultrakorte versie: Zaanstad heeft financiële problemen. Onclin schrijft […]

CDA-protest tegen niet doorgaan A8-A9

In het zicht van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart voert het CDA actie tegen het niet doorgaan van de A8-A9-verbinding. Dennis Heijnen, fractievoorzitter van CDA Noord-Holland zet vandaag om 12.00 uur ‘symbolisch’ bij de Dorpsstraat 666 in Assendelft een schop in de grond om te laten zien dat het CDA die weg gewoon […]

Zaanse Dromen #43: A8-A9

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast. De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan […]

Verbinding A8-A9 van de baan

In de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten speelt de A8-A9-verbinding nog een prominente rol: voor of tegen een nieuwe weg tussen Heemskerk en Assendelft die bijna een miljard euro moet gaan kosten. Maar het lijkt uitgesloten dat die weg er ooit komt. ICOMOS, de organisatie die in opdracht van UNESCO onderzoek deed […]

Provinciale stemhulp: wolven, windmolens, A8-A9, Schiphol, Tata…

Orkaan-lezer Hans van Rhenen vond het maar niks, de provinciale kieswijzer Mijn Stem… De eerste vraag over referenda kon er wat hem betreft nog mee door, de tweede over fietspaden of autowegen raakte volgens hem ‘kant noch wal’ en bij de derde (“Is de wolf welkom in Noord-Holland?”) is hij er ‘acuut mee gestopt’. Die […]
category Politiek
date 14 februari 2023

Dit wordt geen nieuws in 2023: A8-A9, busbrug, Figaro…

We voorspelden wat het nieuws zou gaan worden in 2023. En meestal is dat niet zo lastig: PS-verkiezingen, gedoe rond Zwarte Piet, herbenoeming Jan Hamming… daar heb je geen glazen bol voor nodig. Maar er worden ook zaken geen nieuws waarvan we jaren geleden dachten dat ze allang geregeld zouden zijn, en die toch op […]

A8-A9 blijft gemoederen bezighouden

We zagen een bord en kregen een mail. Dat bord staat hierboven (daarop wordt de nieuwe verbinding een ‘zegen’ genoemd). De mail van de Groene Combinatie* staat deels hieronder – die hebben een heel andere mening. De Groene Combinatie haakt aan bij het negatieve oordeel dat de Unesco eerder over het plan velde. Geen enkele […]
category Assendelft
date 16 november 2022

Zaanse Dromen #22: A8-A9 (nul-plus)

Niet alle dromen zijn bedrog, maar deze dus wel. Ze gingen in rook op, vielen in het water of in duigen. Ze bleven beperkt tot de tekentafel, kwamen nooit verder dan een artist impression en verdwenen onder in de digitale ladenkast. De Orkaan stoft er elke maandag eentje af die het waard is om aan […]

Wie gelooft nog in de A8-A9?

Het heilige geloof in een verbindingsweg tussen de A8 en A9 lijkt in Zaanstad tanende. Waar het vroeger tot heftige debatten leidde en zelfs een van de oorzaken was voor het ontploffen van de coalitie in 2019, resten er nu wat schermutselingen in de marge. De Provincie moet de weg aanleggen, maar heeft daar € […]

Zaanstad blijft geloven in A8-A9-verbinding

Een ‘luchtkasteel’ noemde PvdD-fractieleider Melchior Mattens de verbinding tussen de A8 en de A9. Volgens wethouder Gerard Slegers (CDA) was de nieuwe weg een ‘realiteit’, en geen droom. Vooralsnog spreken de feiten voor Mattens. Minister Harbers (VVD) zei in de Tweede Kamer dat het Rijk niet ging bijdragen aan de verbinding. De Provincie Noord-Holland maakte […]
category Verkeer
date 22 april 2022

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!