Schiphol: klimaatneutraal of mega-vervuiler?

Hoe vervuilend is Schiphol? Nauwelijks zegt Schiphol zelf. Heel erg zegt Greenpeace. Volgens onderzoek dat de milieuorganisatie liet doen, stoot de Schipholgroep per jaar 13,6 miljoen ton CO2 uit. Schiphol zelf stelt dat CO2-uitstoot van het bedrijf gering is (35.000 ton) en ook nog eens gecompenseerd wordt door stroom van windmolens te gebruiken. Het verschil zit in wat onder ‘Schiphol’ […]

» Lees meer

Klimaatakkoord Zaanstad, wethouder Baerveldt: “Ik geloof in innovatie” (video & podcast)

Zaanstad wil tussen 2030-2040 klimaatneutraal zijn. En in 2050 wil de gemeente een ‘circulaire en klimaatadaptieve stad’ zijn. Voor het zover is moeten veel stappen gezet worden. In Nieuw Zaans Klimaat, Klimaatakkoord 2.0 worden talrijke (167) initiatieven gepresenteerd die samen tot de realisatie van die doelstelling moet leiden. De Orkaan sprak met wethouder Annette Baerveldt (duurzaamheid) over het akkoord, “alles […]

» Lees meer

Gasloos nog ver weg voor Zaanstad

Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Een begin is er, maar koploper is de gemeente niet. Begin 2019 was 1,76 procent van de woningen van het gas af. Zaanstad staat daarmee op de 85e plaats in de ranglijst ‘gasloze woningen’ van 355 Nederlandse gemeenten. Die lijst wordt aangevoerd door Purmerend met 62,74 procent gasloze huizen. Dat blijkt uit recente gegevens […]

» Lees meer

Solaroad transformator Provinciaal Monument

Update: Het transformatorhuisje naast het fietspad langs de N2013 in Krommenie wordt een Provinciaal Monument. Volgens de Provincie Noord-Holland is deze keuze ingegeven door “de iconische rol die het gebouwtje in de discussie rond de energietransitie heeft gespeeld.” De provincie heeft nog even getwijfeld wie de eer ten beurt zou vallen, maar dat Zaanstad een grote kans zou maken, stond […]

» Lees meer

Duurzaam wonen in Zaanstad

Op dit moment wordt voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele energie (olie, aardgas en steenkool) voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Deze bronnen raken niet alleen langzaam op, maar zijn ook zeer vervuilend voor de omgeving. Gemeente Zaanstad wil over op andere, schonere bronnen van energie. Een grote opgave hierbij is dat inwoners, organisaties en bedrijven schonere energie gaan gebruiken […]

» Lees meer

Nieuw coalitieakkoord: meer fiets, autoluw en minder Schiphol

Gister ondertekenden PvdA, ROSA, VVD, GroenLinks, CDA, D66 en CU het nieuwe coalitieakkoord ‘De molen op de wind zetten’, een voortzetting maar ook een aanpassing op onderdelen van het vorige akkoord. Dankzij de toetreding van GroenLinks komt er meer ruimte voor fietsers. De partij heeft een fietscoördinator uit de onderhandelingen gesleept, een Fietsenplan, een nieuwe Parkeernota en een Groennorm. De […]

» Lees meer

Impact aan de Zaan zoekt klimaatcoaches

Overheden hebben de taak om het energieverbuik te verduurzamen. Maar ook de individuele burger kan hierin een belangrijke rol spelen. Daar lijken onze landgenoten dan ook akkoord mee te gaan. Een onderzoek van het marktonderzoeksbureau Motivaction onder 1.250 Nederlanders concludeert dat 79 procent van de Nederlanders vindt dat er een energietransitie moet komen, en een groot deel van hen is […]

» Lees meer

Schiphol mag toch groeien…

Vanaf 2021 mag er weer meer gevlogen worden op en van Schiphol. De grens van 500.000 ‘vliegbewegingen’ die afgesproken was is dan van de baan. Voorwaarde is dan er met stillere en zuinigere vliegtuigen wordt gevlogen waardoor de overlast niet toeneemt. De overlast gaat dus niet afnemen door de nieuwe plannen. Dat meldt de NOS op basis van ‘Haagse bronnen’. […]

» Lees meer
1 2 3 5