Opbrengst toeristenbelasting valt tegen

Zaanstad mag dan de hoogste toeristenbelasting van Nederland hebben, qua inkomsten levert het minder op dan verwacht.

De gemeente dacht € 3.250.000 op te halen maar stelt nu dat “een neerwaartse bijstelling van de opbrengst te verwachten is.”

Dat meldt B&W bij een toelichting op de begroting die vanavond in de raad van Zaanstad wordt behandeld. Volgens Zaanstad is dat een gevolg van het achterblijven van de “verwachte areaaluitbreiding over de jaren 2019-2020”. Met areaal-uitbreiding wordt het aantal hotelkamers, BnB’s en particuliere verhuur bedoeld.

Welke hotels niet gerealiseerd zijn, wordt niet duidelijk uit de toelichting. Het Zaanse Hostel (acht kamers) is in april op last van de burgemeester gesloten, ook Hotel Zaandijk ging in april dicht op last van de gemeente (15 kamers). Golden Zaan is vertraagd (zou medio juli open gaan, 25 kamers), Hotel You is voor dit jaar gepland en daar wordt nu nog gebouwd. Volgens de gemeente wordt 2019 niet gehaald door Hotel You (75 kamers) terwijl ook Zaan Hotel 2 (130) kamers later klaar is dan gepland.

Niet onmogelijk is dat de lagere opbrengsten te maken hebben met het niet volledig afdragen van belasting door particuliere AirBnB-verhuurders. Daar is eerder voor gewaarschuwd door DZ en PvdA die daar vragen over stelden, door VVD-raadslid Annemarie van Nieuwamerongen en door de afdeling Zaanstreek van Horeca Nederland. Die laatste organisatie diende zelfs een WOB-verzoek in om inzicht te krijgen in de handhaving en opende een ‘kliklijn‘. De Orkaan schreef op basis van het aantal AirBnB-overnachtingen al eerder dat de toeristenbelasting waarschijnlijk ‘massaal’ ontdoken werd. PvdA, GL, SP, ROSA, VVD en PvdD eisten ook dat Zaanstad bij Airbnb belasting ging innen.

Wat stond er in het coalitieakkoord: “We handhaven op de heffing van toeristenbelasting”. Ook wilde het college een ‘Amsterdams’ model: een percentage van de kamerprijs. Het is niet gelukt:

“een percentage van de overnachtingsprijs zou meer recht doen aan de verhouding tussen kamerprijs en af te dragen Toeristenbelasting. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit ziet het college op dit moment geen mogelijkheid om dit onderzoek te verrichten.”

Ook wordt er niet gehandhaafd op Airbnb waar in een (aangenomen) motie om werd gevraagd:

“Voor de inzet van extra capaciteit gedurende 2 jaar is aan kostendekking benodigd: € 65.000 per jaar, uitgaande van 1 fte schaal 8. Het college ziet thans geen mogelijkheid om dit onderzoek te verrichten door het ontbreken van ambtelijke capaciteit en kostendekking.”

Zaanstad geeft toe dat er ontduiking van belasting plaatsvindt: “Met de huidige wetgeving is het daarentegen zeer aannemelijk dat deze anonieme aanbieders niet allemaal voor de Toeristenbelasting worden aangeslagen.”


Bronnen: begrotingsplannen Zaanstad, presentatie Verblijfsaccommodaties Zaanstad, coalitieakkoord, eerdere berichten op De Orkaan, informatie van Zaanstad. Foto: Hotel You in juni 2019 (De Orkaan).

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Eelco Aartsen

  Van een bevriende Airbnb-houder heb ik begrepen dat het afdragen van de toeristenbelasting erg omslachtig en onhandig gaat. Je moet het dus wel echt willen en doorzetten, anders lukt het niet. Zou een medeoorzaak kunnen zijn van de lage opbrengst.

 • Henk Brunt

  Wat wil je, als je een gratis camperplaats aanlegt en/of gedoogt maar niet langs gaat om toeristenbelasting te innen zal je ook geen inkomsten krijgen.

  • André van Beveren

   Makkelijker is het om van alle toeristen op de Zaanse Schans een kwartje te vragen (zie elders de heffing van 800,000 euro), te innen via de Stichting Zaanse Schans, Stichting Zaans Museum, etc. De ondernemers op de Zaanse Schans worden met rust gelaten. De gemeente is doodsbenauwd om ruzie met hen te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *