Vliegen door Oostzijderpark (animatie)

Het bestemmingsplan Oostzijderveld is door B&W van Zaanstad goedgekeurd, in oktober praat de raad over het plan voor 534 woningen. Het plan ligt achter de brandweergarage, op het oude VVZ-terrein tussen Prins Bernhardplein, de Gouw en station Kogerveld. Specifiek gaat het om ‘nieuwbouwlocatie Oostzijderpark fase 1’. Fase 2 zijn de terreinen van Zaanlandia en tennisvereniging De Gouw. Daarover is nog […]

» Lees meer

Plan Houthavenkade: Exter en Engie willen wel verhuizen

Constructiebedrijf ENGIE aan de Houthavenkade in Zaandam is in gesprek over verhuizing om plaats te maken voor een nieuwbouwplan met ruim 700 woningen. Smaakstoffenbedrijf Exter dat naast het gebied ligt, staat ook open voor verhuizing. De komende maanden gaat Zaanstad in gesprek met het bedrijf. Exter is ‘wereldspeler op het gebied van geur- en smaakstoffen’ (“Home of Taste”) en vreest […]

» Lees meer

Taxi’s nog zo’n vier jaar bij Noordschebos

Een ’tijdelijke’ verplaatsing van de taxistandplaats bij station Zaandam zit er niet in. Pas als de locatie Figaro komt er plek voor taxi’s dichter bij het station, dat is ‘eind 2023’ aldus Zaanstad. Figaro komt naast het Stadhuisplein op de plek waar het cultuurcluster was gepland. De taxi’s (en de fietsenstallingen en P&R) kunnen op het Noordschebos blijven omdat de […]

» Lees meer

Weerstand tegen Zaanse Helden

Niet minder dan zeven mensen zullen vanavond bij het Zaanstad Beraad inspreken over het bestemmingsplan Zaanse Helden. Al eerder werden bijna 30 bezwaren (zienswijzen) ingediend tegen het plan. Deze werden allemaal verworpen door Zaanstad. Een deel van de indieners zal vanavond hun bezwaren toelichten. Het plan behelst ruim 700 woningen in de buurt van molen De Held Jozua in Westerwatering. […]

» Lees meer

ENGIE ligt dwars bij bouwplan Houthavenkade

Toen op 26 februari de overeenkomst werd getekend om aan de Houthavenkade ruim 700 woningen te gaan bouwen, werd gemeld dat met ENGIE werd gesproken over verplaatsing naar Hoogtij. Kennelijk heeft dat geen resultaat opgeleverd. ENGIE heeft Zaanstad laten weten “zich tegen alle onderdelen (en locaties) van het ontwerpbestemmingsplan” te verzetten. De kern is dat als het plan een woonbestemming […]

» Lees meer

Molen op de Hemmes stapje dichterbij

De Hemmes Groep gaat plannen uitwerken om molen De Zaadzaaijer daadwerkelijk te gaan bouwen op schiereiland De Hemmes aan de Oostzijde. In de plannen is waarschijnlijk ook ruimte voor kleinschalige tijdelijke woningen, zogenaamde Tiny Houses. Concreet worden drie scenario’s uitgewerkt waarin telkens de herbouw van De Zaadzaaijer voorkomt. In twee van de drie varianten zijn ook Tiny Houses in het […]

» Lees meer

710 woningen aan Houthavenkade

De nieuwbouwplannen voor de Houthavenkade in Zaandam zijn een stapje dichterbij gekomen door het tekenen van de anterieure overeenkomst tussen Zaanstad, Bot Bouw en Porten Development. In het nieuwbouwproject moeten 710 woningen komen, 30 procent daarvan wordt sociale huur. Ook worden er woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens gebouwd en komt er een voorrangsregeling voor Zaanse woningzoekenden voor een deel van de […]

» Lees meer

Oostzijderpark vertraagd door stikstof

Ontwikkelaar Oostzijderpark B.V. heeft de start van de verkoop van de woningen die voor eind 2019 gepland was, uitgesteld. Volgens de ontwikkelaar is de stikstofproblematiek de boosdoener.  Samen met de gemeente wordt gezocht naar oplossingen om de wijk duurzamer te maken, ‘slimme mobiliteitsoplossingen’ moeten resulteren in minder verkeersbewegingen. Op de website van het nieuwbouwproject wordt geschreven dat de problemen vooral […]

» Lees meer

Vrodest: 9 woontorens met 620 woningen

Op het voormalige Vrodest-terrein aan het Mahoniehout in Zaandam komen 620 nieuwe woningen, verdeeld over “maximaal negen torens”. Die plannen bestonden al langer, maar B&W van Zaanstad gaat nu het ontwerpbestemmingsplan De Zaanse Helden aan de raad ter goedkeuring voorleggen. De hoeveelheid woningen heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt, het eerste Vrodest-plan van oktober 2017 betrof 400 woningen. Bij de contract-ondertekening […]

» Lees meer

Dit komt aan het Noordeinde in Wormerveer

Aan het Noordeinde in Wormerveer komen zo’n 100 nieuwe woningen waarvan ruim 30 procent in de sociale huursector. Ook komt de nieuwbouw van basisschool De Toermalijn op deze plek. Voor de bouwlocatie zijn de nieuwe bestemmingsplannen nu klaar, daar moet de gemeenteraad nog over beslissen. Inwoners die een zienswijze hebben ingediend, worden uitgenodigd om bij het Zaanstad Beraad hun bezwaren […]

» Lees meer
1 2 3 4 5