RTV Zaanstreek: eindredacteur radio stapt op, toekomstplannen ingediend

“De neuzen staan weer één kant op. De sfeer in de studio is heel goed” vertelde Bert van Galen, de nieuwe hoofdredacteur van RTV Zaanstreek eind januari aan Nieuwsblad de Zaankanter. De geplaagde omroep had onder meer met de terugkomst van Marco Kerkhoven als eindredacteur radio “een roerige periode definitief achter zich” gelaten.

‘Definitief’ bleek relatief: vorige week stapte Marco Kerkhoven op uit onvrede over de manier waarop met name het bestuur functioneert: “afspraken worden niet nagekomen en het plan waarmee extra subsidie in de wacht werd gesleept is oude wijn in een nieuwe zak.”

Dat plan waarmee de extra subsidie moet worden binnengehaald, is inmiddels aan de raad aangeboden. B&W stelt een extra subsidie van € 60.000,- voor waarmee de subsidie van Zaanstad voor RTV Zaanstreek op € 152.000 komt.

De subsidieaanvraag heeft een lange voorgeschiedenis, een eerste poging van B&W om het bedrag structureel toe te kennen strandde in de raad.

Voorgeschiedenis

In maart 2017 begonnen de problemen. Vrijwilligers botsten met hoofdredacteur Dré Prijs. Eind augustus was de situatie zodanig geëscaleerd dat Prijs opstapte – met behoud van salaris tot 1 januari 2018. Prijs sloeg terug met een brief waarin hij het bestuur van wanbeleid beschuldigde. Van nieuws maken kwam nauwelijks iets, vrijwilligers vertrokken, de tv-poot lag vrijwel stil, online werden alleen persberichten doorgeplaatst, de sociale media werden mondjesmaat bijgehouden.

Ondertussen vroeg RTV Zaanstreek wel een extra krediet aan dat ondanks de aanhoudende problemen door B&W verstrekt wilde worden: jaarlijks € 60.000 voor de toekomstige bewoner van het Cultuurcluster. Vrijwel alle fracties keerden zich tegen dat plan – afgezien van PvdA en D66. Jan de Vries (D66) had “veel vertrouwen” in de “goede plannen” van de “bestuurlijke kanjers”.

Er rolde een compromis uit: geen structurele maar een eenmalige subsidie, en alleen als er een duidelijk plan was.

De Vries bezorgde gister taart bij RTVI Zaanstreek

Het plan

In het jaarverslag over 2016 wordt nog over 120 vrijwilligers gesproken, in het nieuwe plan is er sprake van 60 à 70. Het geld gaat naar studio en huur (€ 43.000,-), radio (€ 18.000,-), tv (€ 33.500,-), redactie (€ 45.000,-) waar ook de hoofdredacteur (€ 24.000,-) en de eindredacteur radio (€ 12.000,-) onder vallen. Er wordt extra geïnvesteerd in apparatuur (€ 15.000,-), ICT (€ 4.000,-) en een lease-bestelbus (€ 3.000,-).

 

Inhoudelijk belooft RTVI Zaanstreek (met de I van Internet) meer nieuws op radio (verslagen gemeenteraad, verkiezingsnieuws en sport). De ambities voor tv (waar men 30 vrijwilligers wil inzetten) zijn groot met een ochtend-, middag- en avondinvulling en “aangeleverde programma’s voor het 112 nieuws” (€ 1.500,-). Voor het seizoen 2018–2019 streeft men naar:

“een volwassen TV zender, die 5 dagen per week actueel nieuws uitzendt en verschillende malen per maand live uitzendt. Dit mede dankzij een professionele journalist die full time voor de zender werkt. Hij werkt nauw samen met de redactie die 7 dagen per week aanwezig is.”

Voor het seizoen erop:

“De TV zender biedt 7 dagen per week actueel nieuws en er zijn wekelijkse live uitzendingen.”

Voor de verhuizing naar het Cultuurcluster wordt € 12.500,- gereserveerd.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • 18 februari 2018

  Reactie bestuur RTV Zaanstreek op artikel in De Orkaan op 15 februari 2018
  Het bestuur van RTV Zaanstreek herkent zich niet in de berichtgeving van De Orkaan van 15 februari j.l. De neuzen van het bestuur, de hoofdredacteur en de vrijwilligers staan nog steeds één kant op en de stemming is prima. Dat er op dit moment nog een inhaalslag gemaakt moet worden nar de tegenslagen van verleden jaar lijkt ons een duidelijke zaak. We begrijpen het ongeduld, maar er wordt, op de hoofdredacteur na, alleen met vrijwilligers gewerkt en dat vraagt meer tijd, begeleiding en geduld.
  Het is, evenals verleden jaar, lastig om in te gaan op door oud medewerkers geuite beschuldigingen zonder in een “welles/nietes” situatie terecht te komen en in details te treden over gedrag en verwachtingen. Dat zullen we dan ook deze keer niet doen. We houden het erop dat Marco Kerkhoven in september 2017 RTV Zaanstreek de helpende hand wilde toesteken door zich in te zetten voor het radiogedeelte, naast zijn full time baan. Dat kost tijd en dat moet je kunnen doceren. Lukt dat niet, dan gaat het mis. We hebben Marco bedankt voor zijn inzet en zijn op zoek naar een betaalde eindredacteur voor Zaanradio.
  Trots kunnen we melden dat het team voor TV en Social Media bijna weer op sterkte is en dat we van verschillende bronnen mooi, opmerkelijk en vooral lokaal materiaal hebben binnengekregen. Vanaf 19 februari zal dit te merken zijn op ons TV kanaal. Er is ook een korte termijn plan gemaakt voor de TV, natuurlijk ook i.v.m. de verkiezingen.
  Vanaf vrijdag 2 maart is iedere vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur een inloopbijeenkomst voor de vrijwilligers. Zij kunnen ook mensen introduceren die interesse hebben in onze omroep.

  namens het bestuur van RTV Zaanstreek,
  Jelle Linnekamp, voorzitter

 • Erik Esteie

  De voorzitter herkent zich er niet in

  Doet me altijd denken aan andere instellingen of in de politiek waar “men” zich niet in herkent

  Het is een mooie dooddoener en men kan vrolijk verder gaan met het nieuwe beleid

  De neuzen die de andere kant opstonden hebben het veld geruimd en vanaf nu is het zand er over, het verleden doet er niet meer toe…

  Ik wens jullie veel succes met het inspireren van nieuwe vrijwilligers die op jullie inloopbijeenkomsten(tis een mooi scrabble woord!) af komen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *