Het Amsterdamse Stadsherstel lijkt ‘grootgrondbezitter’ in Zaanstad te worden. Deze week kochten ze Westzijde 185. Het woonhuis staat bekend als ‘geboortehuis’.

Het uit 1679 stammende pand is ooit gerestaureerd door Gé Sombroek, oud-eigenaar van bouwbedrijf Somass.

In januari komt de verloskundigenpraktijk van ‘Het Geboortehuis’ in nieuwe handen, Stadsherstel neemt het over van Somass.

Het houten Zaanse woonhuis is sinds 1969 een rijksmonument. Tussen 1987 en 1992 werd het gerestaureerd door Somass. Tijdens de restauratie ontdekten Sombroek en Gerrit van Assema originele wandbekleding, tegeltjes, bedstedes, kaarsennissen, een oude haard en een zoetwaterput. De put is er nog steeds volgens het verslag op Stadsherstel.

De bewonersgeschiedenis van het huis gaat terug tot 1679, toen de (inderdaad) voorname Waterlandse doopsgezindte familie Ayet er eigenaar was. De familie bezat verschillende houtzaag- en oliemolens.

Laterwerd het bewoond door een predikant, een houtzager, een koopman en een meesterschilder. Deze laatste behoorde tot de schildersfamilie Dekker; die hield het pand met verschillende generaties van 1842 tot 1985 op zijn naam. Daarna werd het pand als fietsopslagplaats gebruikt.

Stadsherstel

Stadsherstel kocht eerder ook De Bullekerk, Honig-panden in Koog a/d Zaan, Westzijde 38, de Waakzaamheid, de Zuidervermaning in Westzaan, de Fronik-boerderij, Zaandijkerkerk en Lab44 op Hembrugterrein en Fort Krommeniedijk.

Het huis staat in een historisch interessant buurtje. Ernaast staat een rij van vier oude Zaanse huisjes, en achter die huisjes staat nog een Vermaning die vorig jaar al naar de Zaanse Schans zou verhuizen.