Integriteitsonderzoek bij VVD Zaanstad

De leden van de VVD in Zaanstad hebben vandaag de landelijke integriteitscommissie van de VVD gevraagd onderzoek te doen “naar het handelen van de (ex)fractieleden en (ex)wethouders.”

De VVD raakte in opspraak nadat fractievoorzitter Marianne de Boer aftrad, een brief over ernstige strubbelingen binnen de fractie uitlekte, De Boer en lotgenoot Simone van Otterloo een eigen partij begonnen, de coalitie haar meerderheid verloor en de beide VVD-wethouders aftraden.

Het partijbestuur laat op de website weten dat de ’turbulente tijden’ waarbij “een mogelijke verdeelde stemming voor de voorjaarsnota, interne brieven die uitgelekt zijn naar de pers, het stoppen van de samenwerking met mevrouw De Boer – Doeves en Van Otterloo in de fractie en het opstappen van de wethouders” aanleiding zijn voor zo’n onderzoek.

“De leden hebben aangegeven dat voor hen waarheidsvorming van de punten in de uitgelekte brieven het hoogste doel is. Het bestuur heeft na dit aangehoord te hebben besloten om de integriteitcommissie van de VVD in te schakelen zodat deze een onderzoek kunnen doen naar het handelen van de (ex)fractieleden en (ex)wethouders.”

Ook zal er door het regiobestuur een onderzoekscommissie worden ingesteld om de afgelopen periode te evalueren. Dat onderzoek moet half oktober klaar zijn.

De integriteit betreft waarschijnlijk niet het verdeelde stemmen, het aftreden van De Boer en het uittreden van de De Boer en Van Otterloo. Dat zijn wel onderdelen van de ’turbulente tijden’ maar geen integriteitsproblemen. De stijl van politiek leider Gerard Ram en diens vermeende drankgebruik (waarvan andere fractieleden en mede-wethouder Krieger kennis hadden) zouden echter wel degelijk door de Dilemma Commissie van de VVD onderzocht kunnen worden. Ook het lekken van brieven is mogelijk niet-integer handelen.

Foto: de volledige VVD-troepen in gelukkiger tijden tijdens de aanloop van de verkiezingen, foto van het Twitter-account van de partij.

er de tijdlijn van de VVD/coalitiecrisis:

Deel dit artikel:

3 reacties

  • Jolanda

    Goed dat er naar de integriteit gekeken wordt, maar het komt vreemd over dat de VVD dit zelf gaat onderzoeken. Het zou goed zijn als de gemeente Zaanstad zelf ook een onderzoek doet. Artikel 6.8 uit de gedragscode voor wethouders van Zaanstad stelt: “In het geval er een concreet vermoeden is dat een wethouder, raadslid of de burgemeester een regel van de gedragscode heeft overtreden, kan er opdracht gegeven worden een onderzoek hiernaar te verrichten.”.

    Het lijkt me dat deze opdracht tot onderzoek dan niet naar de VVD zelf gaat

  • Sam Huisman

    De VVD regelt dit soort zaken graag zelf. Bv. in het geval van Van Haga (alcoholmisbruik en dubieuze pandjespraktijken), Duthler (deals) etc. Vaak wordt er geconcludeerd dat er niet ernstig verwijtbaar is gehandeld. Als je ladderzat achter het stuur zit is dat immers een privékwestie, niet? Een voorbeeldfunctie geldt alleen tijdens kantooruren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *