Beleidsplan

De Orkaan 2021 – 2026

Waarom De Orkaan?

De Zaanstreek verdient een sterk, professioneel en toekomstbestendig nieuwsmedium met een compleet en onafhankelijk nieuwsaanbod voor alle Zaankanters.

Media informeren, duiden, controleren en amuseren, zetten aan tot denken en handelen en zorgen voor verbinding. Met een stevige journalistieke basis en een duidelijke visie op het medialandschap heeft De Orkaan een bereik, impact en betrokkenheid gecreëerd – aantoonbaar veel groter dan wat de zittende partij heeft kunnen realiseren. 

De Orkaan zet in op digitale platformen. Investeren in lineaire radio- en televisiekanalen is achterhaald, duur en levert nauwelijks bereik op. En het hoeft ook niet. Minister Arie Slob (hij gaat over de media) schreef op 3 december 2019 aan de Kamer

“Lokale publieke omroepen kunnen zelf bepalen welke aanbodkanalen zij gebruiken voor hun uitzendingen.”

Een lokale omroep is geen invuloefening, grap, testbeeld of trekpop. Ze zorgt voor peper of veren in de reet van de lokale democratie en voorziet de samenleving van relevante, actuele en veelzijdige informatie.

De Orkaan heeft met eigen(zinnig) nieuws een hoog bereik gerealiseerd via berichtgeving met impact: lezers maken gebruik van het nieuws, organisaties en bedrijven profiteren ervan, andere media nemen Orkaan-nieuws over en in de politiek leidt berichtgeving tot vragen, moties en discussies. Ruim 130.000 lezers weten maandelijks de weg naar De Orkaan te vinden, veel daarvan doen meer dan dat: ze participeren in discussies op de website en via sociale media terwijl honderden actief bijdragen via verhalen, columns, opiniebijdragen, foto’s, video’s, podcasts en tips. De Orkaan zit diep in de Zaanse haarvaten.

In de komende jaren wordt het bereik verder opgevoerd en de impact vergroot door verbreding, verdieping en versterking: meer onderzoek en een breder aanbod van nieuws door professionele journalisten en betrokken vrijwilligers. We versterken de sociale samenhang, de culturele kwaliteit en de economische bedrijvigheid en dragen bij aan de lokale meningsvorming. De Orkaan wil de komende vijf jaar investeren in de mensen die het nieuws brengen – journalisten, stagiaires, vrijwilligers, betrokken lezers. Focus op digitaal betekent dat er geen geld naar rtv-apparatuur, auto’s, Buma-rechten en zendmasten gaat.

We roeien tegen de stroom in: het lokale media-aanbod verschraalt. Een professionele journalistieke organisatie die onafhankelijk nieuws brengt, is in deze tijd van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie en samenleving.

We gaan extra aandacht geven aan groepen die moeilijk te bereiken zijn, zoals jongeren en laaggeletterden, en we gaan op zoek naar nieuws in dorpen en wijken die nu soms te weinig aan bod komen. We doen dat samen met partners uit de hele Zaanstreek.

We staan goed voorbereid in de startblokken: met een actieve redactie, betrokken medewerkers, een prima bekeken website met eigen nieuws, een grote schare volgers op sociale media, een sterk bestuur en een breed Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).

Speerpunten: bereik, impact en betrokkenheid

De Orkaan staat voor een hoog bereik, een grote maatschappelijke impact en een sterke betrokkenheid van lezers, vrijwilligers en staf. Hieronder lichten we deze drie speerpunten toe. Bij elk onderdeel geven we aan wat onze concrete – en meetbare – ambities voor de komende periode zijn.

BEREIK

De website van De Orkaan trekt 130.000 unieke gebruikers, meer dan een kwart miljoen bezoeken (sessies) en bijna 500.000 paginaweergaven maandelijks (januari – april) in 2021.

Dat bereik is sterk gestegen sinds eind 2014. De Orkaan heeft zich ontwikkeld tot het toonaangevende online nieuwsplatform in de Zaanstreek.

Figuur 1: gemiddeld aantal bezoekers (blauw), bezoeken (groen) en paginaweergaven (rood) per maand, 2014-2021

Volgens gegevens van Google Analytics bereikt De Orkaan een dwarsdoorsnede – qua leeftijd – van de Zaankanter: 31 procent is ouder dan 65, 28 procent jonger dan 35.

Ambitie

In de periode tot 2026 zal De Orkaan stevig doorgroeien. Gemeten vanaf het laatste volledige jaar 2020 zal de groei met ruim twee derde toenemen. Het aantal bezoekers van De Orkaan stijgt naar ruim 183.000 per maand (108.000 in 2020), het aantal bezoeken van 230.000 naar 390.000. Omdat we meer nieuws, veelzijdiger nieuws (qua onderwerpen, doelgroepen, locaties, onderzoek, dossiers) zullen plaatsen en meer video en audio gaan maken (ook meer live-uitzendngen), is dat een haalbare kaart, vooral gezien de toename in bereik die we de afgelopen jaren hebben laten zien. Die toename wordt ondersteund door een stijging van onze volgers op sociale media die zich voort gaat zetten.

Figuur 2: unieke bezoekers en bezoek (sessies) t/m begin 2021 (geel en licht-groen) plus prognose t/m 2026 (donker-rood en donker-groen)

Op Facebook heeft De Orkaan nu 8.450 volgers, op Twitter 4.625 en Instagram 1.170. Daarnaast hebben we op YouTube 850 abonnees. Ook zijn we actief op Pinterest, SoundCloud (Radio Orkaan) en sinds kort ook op LinkedIn. Ruim 3.300 mensen zijn op de nieuwsbrief geabonneerd. Deze wordt niet alleen ver bovengemiddeld geopend (zo’n 70%), maar ook hooggewaardeerd. Wekelijks levert de brief een hoop duimpjes op en meestal staan deze omhoog:

Ambitie

Op Facebook gaan we in de komende 5 jaar naar 12.000 volgers, op Twitter naar de 5.000, op Instagram naar 2.000, op YouTube naar 1.250 en bij de nieuwsbrief naar 5.000 abonnees. De LinkedIn-pagina willen we als een zakelijk platform voor minstens 500 ondernemers, organisaties en professionals gaan gebruiken. Ook houden we onze ogen en oren open voor relevante aanvullende platformen waar bijvoorbeeld de redactie van De Orkaan Junior mee komt. 

 FacebookTwitterInstagramYouTubeNieuwsbriefLinkedIn
20218.4504.6251.1808503.375140
202612.0005.0002.0001.2505.000500

IMPACT

Bereik is één ding, impact gaat verder, het gaat daar om de gevolgen van de berichtgeving voor de samenleving.

De Orkaan informeert niet alleen, ze biedt ook de mogelijk om iets te doen of te ondernemen. Zo wordt door lezers zeer vaak gebruik gemaakt van opties als de funderingskaart, het WOZ-loket, de stemwijzer en vaccinatie-informatie. Ook de uitgaansagenda is een waardevolle bron voor lezers om hun activiteiten te plannen.

Artikelen over ‘Zaans-to-go’ (afhalen en bezorgen), nieuwe winkels, restaurants en andere bedrijven zorgen altijd voor veel verkeer vanaf de website maar ook voor daadwerkelijk bezoek aan deze bedrijven. Onze adverteerders ervaren in toenemende mate de kracht van De Orkaan.

Wij volstaan niet met informeren over online kerkdiensten maar nemen links op naar de live uitzendingen zodat lezers direct mee kunnen kijken. Datzelfde doen we bij vergaderingen van gemeenteraden. Tijdens de OV-staking in 2019 gebruikten lezers de berichten van De Orkaan om suggesties uit te wisselen over hoe ze naar hun bestemming konden reizen.

Bedrijven, instellingen en overheden reageren ook in beleid op de berichtgeving: al weken niet opgehaalde vuilnisbakken worden prompt geleegd door HVC, pasjes worden gedeblokkeerd, hekken op de slechtzienden-route worden binnen een uur na berichtgeving opgeruimd, borden worden verzet, bruggen afgebouwd, verkeersbesluiten ingetrokken. Toen Zaandijk Rugbyclub op De Orkaan las dat PSZ ging verhuizen, zijn ze meteen (en met succes) achter het vrijkomende terrein aangegaan. 

De berichtgeving van De Orkaan speelt een rol in de discussie in de politiek. Onze kennis en informatie zien we terug in moties, vragen en amendementen en in de daaruit voortvloeiende besluitvorming. Voorbeelden zijn de Zaanse Schans, Olam, de Zaanbrug, toeristenbelasting, het cultuurcluster, de moskee in Saendelft, de Wilhelminabrug, de bushalte bij de begraafplaats, afgesloten fietspaden, of zoals een raadslid schreef: ”als het niet in De Orkaan te vinden is, bestaat het niet.” Door dossiervorming geven we context en verdieping aan actuele discussies.

De impact blijkt ook uit de reacties, het gaat letterlijk om duizenden Zaankanters die de moeite nemen om via de website of sociale media hun mening duidelijk maken, met elkaar in discussie gaan en op andere manieren bijdragen te leveren. Dat betreft actuele politieke ontwikkelingen (parkeren, bouwen, wegenbouw) maar ook historische onderwerpen en reacties bij overlijdensberichten waarop, via de reactie, een portret van de overledene wordt geschetst.

In Nederland laat vrijwel geen enkele site nog reacties toe. Modereren kost veel tijd en de bijdragen zouden grotendeels waardeloos zijn. Wij hebben precies de omgekeerde ervaring: door scherpe moderatie (geen anonieme bijdragen, geen schuilnamen, geen gescheld, reageren met werkend mailadres, geen onderlinge off topic discussies) zijn we erin geslaagd de reacties tot een integraal onderdeel van het verhaal te maken.

Andere media nemen in toenemende mate nieuws van De Orkaan over (niet altijd met bronvermelding), dat gaat niet alleen om ‘collega’s’ uit de streek maar ook om landelijke media als het FD (Zaanse Schans), Parool/AD (burgemeestersbenoeming Oostzaan), NRC (ijsvogel) en de Volkskrant (‘aanslag’ op moskee – zie onder).

Ambitie

Impact is lastiger te kwantificeren dan bereik. We willen nog meer opties voor lezers creëren om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij andere initiatieven en evenementen. Ook gaan we de impact van online naar offline brengen: zelf evenementen organiseren en aanwezig zijn bij andere gelegenheden, wij denken daarbij aan stadsgesprekken, debatten, discussies en wijkgerichte projecten.

BETROKKENHEID

Rondom De Orkaan heeft zich een betrokken gemeenschap (met een mooi Zaans woord ‘community’) geformeerd. Meer dan de helft van het nieuws wordt aangedragen door de honderden ‘Orkaankrachten’ die zich met ons verbonden voelen. Dat varieert van ruim 40 mensen die zeer regelmatig (soms zelfs wekelijks) columns of andere bijdragen leveren en experts op het gebied van erfgoed die bijdragen schrijven, tot het legertje van honderden fotografen en tipgevers die regelmatig of incidenteel de redactie van nieuws voorzien. Een aantal van hen stelt zich voor in de rubriek Vrij & Willig.

Een ander voorbeeld van deze participatie is de opinie-optie die door steeds meer organisaties, politici en betrokken burgers wordt benut.

Deze vorm van betrokkenheid en participatie is zo goed als uniek in Nederland. Het is door veel media ingezet maar vrijwel overal mislukt. Wij zien betrokken streekgenoten als onderdeel van ons journalistieke proces. De verantwoordelijkheid voor plaatsing van bijdragen blijft altijd bij de redactie.

De Orkaan is niet alleen voor de Zaankanter, het is ook van de Zaankanter. In toenemende mate krijgen we mail van lezers die De Orkaan gebruiken als vraagbaak en klachtenloket. Bij elk bericht over woningbouw komen er reacties van mensen die voor het project willen inschrijven (die sturen we door naar de wooncorporatie) en daarnaast sturen lezers ons klachten over de openbare ruimte en tekortschietende handhaving (die sturen we door naar ‘meldingen’ van de gemeente).

Ambitie

In de komende jaar willen we het aantal vrije & willige Orkaankrachten nog verder uitbreiden, dat doen we via onze sub-platformen de Orkaan Junior en KortZaans maar ook door samenwerking met andere meer gespecialiseerde platformen (daarbij denken we aan verenigingen voor erfgoed, wijken, minderheden etc.). Onze deur staat open voor iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan de realisatie van de ambities die we in dit beleidsplan hebben opgenomen.

De aanvraag: media, journalistiek, staf, zichtbaarheid, organisatie

Hieronder gaan we in op de achtergronden van de aanvraag, we analyseren het Zaanse medialandschap en bepalen onze toekomstige positie. Hoe – en met wie – denken wij de onafhankelijke journalistieke stem te realiseren, welke kanalen zetten we daarvoor in, welke speciale doelgroepen willen we bereiken, hoe willen we ons nog meer zichtbaar maken in de Zaanstreek, met wie gaan we samenwerken en welke begroting hoort daarbij. Ook hier gaan we in op de huidige situatie en kijken we telkens naar de toekomst en formuleren we onze ambities.

Het Zaanse medialandschap

In de Zaanstreek zijn nu behalve De Orkaan ook Dagblad Zaanstreek, Zaanstad.Nieuws, het Stadsblad en RTV Zaanstreek actief. Het medialandschap verschraalt in hoog tempo. Dagblad Zaanstreek is redactioneel samengevoegd met editie Waterland, online is het al één merk en in de Zaanse printeditie duikt steeds meer niet-Zaans nieuws op. Wij verwachten in de komende jaren een beëindiging van de dagelijkse printeditie. In 2017 werd een kwart van de journalisten ontslagen. Huis-aan-huisbladen De Zaankanter, De Krommenieër, Zaanstreek op Zondag en het Zondagochtendblad verdwenen. Het Stadsblad heeft te maken met bezorgproblemen en bereikte in 2020 minder dan de helft van de inwoners. Wij beschouwen een huis-aan-huisblad overigens niet als een ‘journalistiek’ medium. Online-platformen worden veelal door één of enkele individuen in de lucht gehouden en zijn daardoor kwetsbaar wat blijkt uit het komen en gaan van titels in de laatste jaren.

Op provinciaal niveau heeft NH Nieuws een editie Zaanstreek Waterland. Daarnaast zijn er veel groepen en pagina’s op Facebook waar Zaankanters informatie uitwisselen en met elkaar in discussie gaan; wij beschouwen dat als belangrijk platformen – zeker gezien de populariteit – maar niet als onafhankelijke journalistieke media. De afhankelijkheid van de algoritmes en het eenzijdig veranderende speelveld zien we eerder als een bedreiging dan als bescherming voor onafhankelijke nieuwsgaring. De Orkaan is overigens voor het bezoek maar in bescheiden mate (minder dan een kwart van het bezoek) afhankelijk van Facebook.

In de afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken, notities en rapporten in Nederland gepubliceerd over de positie van lokale journalistiek, o.a. door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de Raad voor Cultuur, de VNG, het ministerie van OCW, de NLPO, het Commissariaat voor de Media en diverse universiteiten en hogescholen. Terugkerende elementen zijn de benarde financiële positie van omroepen, printmedia en hyperlocals, de teruglopende abonnementenaantallen en het dalende bereik van traditionele platformen, de geringe bereidheid van het publiek om te betalen voor lokale content, het teruglopen van het aantal titels en edities, ontslagen en saneringen en kwetsbaarheid van lokale modellen. Er is wel een duidelijke opkomst van onlinemodellen maar de journalistieke invulling en bedrijfsmatige borging blijft vaak onder de maat. Door Raad voor Cultuur/ Raad voor Openbaar Bestuur, NLPO en VNG is recent gepleit voor meer (structurele) steun voor lokale media. In diverse gemeenten zijn lokale journalistieke fondsen opgericht. De nieuwe wet op de elektronische publicaties is een nieuwe uitdaging voor gemeenten op dit gebied.

Ambitie

De Orkaan moet zich in de komende jaren doorontwikkelen tot stabiel en toonaangevend journalistiek medium in de streek. Niet door concurrentie weg te vagen of ze te beconcurreren maar juist door een eigen positie te kiezen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond Zaans nieuwsklimaat. Voor samenwerking staan we altijd open.

Onafhankelijke journalistiek & eigen nieuws

De focus bij De Orkaan ligt op Zaans nieuws: actueel, relevant en de moeite van het zichtbaar maken waard. We zijn daarbij leidend in plaats van volgend, schenken veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen en het zoeken naar oplossingen. We bieden een platform aan alle geledingen binnen de Zaanse samenleving.

Qua Zaans nieuws zijn we een allesverslinder, maar als we zwaartepunten zouden willen benoemen, dan zijn dat politiek, wonen, werken, bereikbaarheid, cultuur, erfgoed, human interest, inclusiviteit, mediawijsheid, onderwijs en natuur. Dit alles met kennis van en gevoel voor de Zaanse samenleving. Liefdevol kritisch, opbouwend en oplossingsgericht. 

Journalistiek hechten we aan principes als onafhankelijkheid, transparantie, onderscheidend vermogen en hanteren we uitgangspunten als hoor- en wederhoor, feitelijkheid en het checken van nieuws. De Orkaan is geen spreekbuis voor welke richting dan ook maar wil iedereen een platform voor discussie en opinie bieden. Dat laatste doen we nu door levendige – maar strak gemodereerde – discussies op de website toe te laten en op Facebook en Twitter ook de discussie te faciliteren en waar nodig aan te gaan.

Wij bepalen onze nieuwsagenda zelf. Op basis van nieuws dat wij relevant voor de Zaankanters vinden. Dit realiseren we door eigen onderzoek, waarbij we ontwikkelingen volgen en zelf bovenhalen. We gaan liever op zoek naar nieuws dat niet openbaar is (of niet openbaar wordt gemaakt) dan dat we ‘nieuws’ doorgeven dat ons op een presenteerblaadje wordt aangeboden.

Ambities

We gaan meer nieuws per dag publiceren. Van zo’n 40 berichten per week nu, gefaseerd naar 80 berichten per week eind 2022 en 100 berichten in 2026.

Daarbij is de ambitie niet ‘meer nieuws’ zonder meer, dat zou probleemloos gerealiseerd kunnen worden: het aanbod van nieuws via persberichten, tips, sociale media en officiële openbaarmakingen is nu al zo groot dat de afweging ‘wat wel en wat niet’ momenteel meer tijd kost dan het doorplaatsen. Maar dan zou De Orkaan een echoput en verzamelplaats van persberichten worden, zoals huis-en-huis-bladen en ook andere media nu al zijn. Dat is niet ons streven. 

We gaan gericht op zoek naar onderwerpen die ondervertegenwoordigd zijn, brengen nog meer eigen nieuws en onderzoeksdossiers, interviews, we scheppen meer ruimte voor verdieping, plaatsen meer video en audio en doen meer (live) verslag. Ook gaan we goed kijken naar welke dorpen en wijken eigenlijk te weinig aan bod komen, daar gaan we extra journalistieke kracht inzetten en ons netwerk uitbreiden. Ook zetten we in op aandacht voor sport en het uitbreiden van de cultuur- en uitgaansagenda. 112-nieuws brengen we anders: niet alleen de incidenten, maar ook de oorzaak, eventueel hoe het had kunnen worden voorkomen en hoe de zaken worden afgerond.

De Orkaan wil het toonaangevende Zaanse mediaplatform zijn, voor en door Zaankanters. Binnen drie jaar winnen we de NPLO-prijs voor het ‘beste lokale nieuwsplatform van Nederland’. We worden twee keer zo dik en drie keer zo goed.

Staf, vrijwilligers, stages

De kern van de redactie wordt gevormd door professionele journalisten die in dienst zijn bij De Orkaan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van freelancers en is ruimte voor stages.

Naast de journalistieke professionals is er plaats voor vrijwilligers. In de rubriek Vrij & Willig stelt een aantal van hen zich voor. Een rijkdom, en de deur staat wijd open voor wie zich nog meer vindt in de journalistieke uitgangspunten van De Orkaan. Het gaat nu o.a. om experts met oog voor natuur en duurzaamheid, een oud-burgemeester, schrijvers, (oud)journalisten, een molenaar, archiefmedewerkers, mensen van Zaans Erfgoed en pientere inwoners uit de diverse kernen. De Zaanse Regenboog heeft bij ons een vaste plek, we brengen de matches vanuit De Sluis (Vluchtelingen en statushouders Welkom in Zaanstad), trekken mee aan koppelingen voor De Zaanse Uitdaging, en voor de muziek onder onze video’s werken we samen met de Zaanse topmuziekmakers als De Kift, jazzmuzikant Robert Vethaak, en accordeonvirtuoos uit Oostzaan Simon Hottentot. 

De Orkaan is geen ‘open’ platform voor burgerjournalistiek, de redactie heeft in alle gevallen het laatste woord en bepaalt wat er wel en niet op de site verschijnt.

Ambitie

Verregaande professionalisering is onze belangrijkste ambitie. De Orkaan krijgt een vaste kernredactie die aangevuld wordt met freelancers en stagiaires en ondersteund wordt door vrijwilligers en lezers. Minstens 70 procent van het budget wordt rechtstreeks in de journalistiek geïnvesteerd. De redactie gaat meer onderzoek doen en meer video en audio maken.

Redactiestatuut

De Orkaan heeft een eigen redactiestatuut waarin bevoegdheden en verplichtingen van de redactie zijn opgenomen (zie bijlage). In dat redactiestatuut wordt de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd en de relatie tussen bestuur, PBO en redactie qua bevoegdheden scherp geformuleerd. Bij De Orkaan wordt een strikte governance gehanteerd: programmamakers maken geen deel uit van bestuur of PBO, en ook tussen bestuur en PBO bestaan geen dubbelfuncties. De vaste staf vormt de redactieraad die elk jaar ook een eigen verslag publiceert.

Orkaan Junior

De Orkaan Junior is de jeugdige versie van De Orkaan. Door actief met kinderen te werken aan nieuws en te laten zien hoe nieuws (en nepnieuws) gemaakt wordt, maken we Zaanse jongeren mediawijs. Daarbij publiceren we toegankelijke nieuwsstukken die ook op de ‘grote Orkaan’ staan, zodat jongeren laagdrempelig toegang krijgen tot informatie over hun streek. Met diverse basisscholen, scholen uit het voortgezet onderwijs en de Zaanse Theaterschool initiëren we projecten of activiteiten om nieuws aantrekkelijk te maken.

Zo werkten we met leerlingen van het Trias VMBO aan de terugkeer van de Kerstster op de Saentoren, geven we De Orkaan Junior en De Orkaan op Paarse Vrijdag volledig uit handen aan de redactie van de Paarse Vrijdag Krant, hielden leerlingen een corona-dagboek bij, schreven we een succesvolle lampionnenwedstrijd uit op 11 november, maakten we filmpjes voor Holocaust Memorial Day en op 4 mei met de leerlingen van de Zaanse Theaterschool, organiseerden we met hen een alternatieve fakkeltocht tegen discriminatie, gaven we in 2021 voor het eerst invulling aan de Februaristaking door middel van een mooi programma rond de Jeugdlezing van een leerling (13) van het Bertrand Russelcollege, verzonnen we ‘nepnieuws’ met kinderen van De Bijenkorf uit Assendelft en onderzochten we de natuur met leerlingen van de Tamarinde in Zaandam. Samen met leerkrachten en leerlingen van het Zaanlands Lyceum bouwen we aan een Junior redactie, waarvoor ook andere Zaanse scholen in het voortgezet onderwijs belangstelling hebben getoond. 

Ambities

Met De Orkaan Junior zullen we in de periode 2021-2026 alle scholen uit de Zaanstreek verbinden aan het (maken van het) Zaanse nieuws. 

De Februaristaking Jeugdlezing gaan we, als de omstandigheden dit toelaten, organiseren in een volle kerk. Voor en door de jeugd. Daaraan voorafgaande starten we een traject met de Zaanse scholen in het voortgezet onderwijs om de lezing en de lezer van dat jaar te selecteren. 

KortZaans

In de Zaanstreek is laaggeletterdheid een probleem waar je niet omheen kan door de omvang, maar waar je makkelijk omheen gaat door het gebrek aan zichtbaarheid.

Streekgenoten die moeite hebben met lezen en schrijven worden niet alleen belemmerd in hun dagelijks functioneren, maar zij hebben ook minder toegang tot het dagelijkse nieuwsaanbod.

We maken een site met Zaans nieuws. Met om te beginnen elke dag één nieuwsbericht op een vaste tijd. Goed bereikbaar (duidelijke korte naam en url) en goed leesbaar (grote letters, met foto, video of podcast). Met korte zinnen en zonder moeilijke woorden. Niet kinderachtig. Wel de moeite waard. De gemeente onderschrijft het belang en ondersteunt het initiatief van harte, ook financieel. 

Ambities 

KortZaans wordt in de periode tot de zomer van 2021 opgestart, in het najaar is de site operationeel en wordt onderzoek gedaan naar bereik en waardering onder de doelgroep.

Waarom wil De Orkaan de licentie?

In zeven jaar hebben Piet Bakker en Merel Kan met De Orkaan, gedreven uit eigen middelen, met een groot netwerk en de steun van veel vrijwilligers, een platform opgebouwd dat relevant nieuws brengt. Het succes – qua bereik, impact en participatie door lezers – heeft echter een keerzijde. Alleen al door het grote bereik en de grote hoeveelheid nieuws en volgers zijn de kosten voor webhosting, technische beveiliging van de site, onderhoud, mail-afhandeling, nieuwsbrief (abonnement), organisatie (stichtingskosten), en juridische bescherming (dreiging met rechtszaken) substantieel gestegen. Waar het in 2014 en 2015 voor een paar tientjes kon, praten we nu over duizenden euro’s. De advertentie-inkomsten dekken dat nauwelijks. Laat staan dat er budget voor betaalde krachten is.

De Orkaan – hoe populair ook – is daardoor zeer kwetsbaar. Bij ongewijzigde financiering en organisatie bestaat de site over drie jaar mogelijk niet meer.

Minstens zo problematisch is dat we door de toenemende stroom verzoeken, mails, tips en aangeleverde ideeën lang niet meer alles kunnen coveren zoals we willen. We moeten noodgedwongen dossiers laten vallen of ervoor kiezen iets niet te coveren of uit te zoeken vanwege de uitermate krappe personeelsbezetting. Nu zijn bijvoorbeeld uitgaven voor uittreksels uit het KvK-register of het kadaster vanwege de kosten al vaak een hindernis. Daarmee wordt onderzoeksjournalistiek een lastige onderneming. Wob-procedures moeten door De Orkaan altijd zonder juridische bijstand worden gedaan.

Ambities

De erkenning als lokale omroepinstelling en de daarbij behorende organisatie en financiering zal leiden tot verdere professionalisering. Er kan een solide organisatiestructuur met een kundig en professioneel bestuur neergezet worden, en journalisten zullen in dienst worden genomen.

De Orkaan zal zich ontwikkelen tot een stevige organisatie die voor de komende decennia de Zaanstreek op een professionele manier van nieuws gaat voorzien.

Wel audio en video, geen lineaire radio en tv

Bij De Orkaan staat het nieuws centraal. Het verhaal. Pas daarna wordt gekeken in welke vorm het wordt aangeboden: in een tweet, een artikel, een video, een fotoreportage, een podcast. We hechten aan bereik en impact en dat realiseren we door in te spelen op de behoefte van de moderne nieuwsconsument. In mooi Zaans noemen we dit het ‘Story Firstmodel’. Radio en tv maken kan nooit een doel op zich zijn.

Traditionele lineaire radio en tv is erg kostbaar en arbeidsintensief, en het bereik is laag. Alle kosten en tijd die daarin worden gestoken, kunnen niet aan journalistiek worden besteed. De NLPO heeft becijferd dat het in de lucht houden van een lokale omroep met radio, tv en internet voor een gebied van 200.000 inwoners minstens € 800.000 kost. Ruim een half miljoen moet direct van de gemeente komen. Wie voor het bedrag dat Zaanstad en Wormerland over hebben voor de lokale omroep op alle kanalen zegt eigen nieuws te kunnen brengen, belooft het onmogelijke. Wie drie dingen wil doen voor dat geld gaat geen van alle goed doen. Op tv leidt dat tot eindeloze herhalingen van nauwelijks nieuwswaardige content, radio zal vooral muziekradio gaan worden (waarschijnlijk strijdig met de ICE-voorschriften van de mediawet) en online blijft het beperkt tot het knippen en plakken van persberichten.

Het bereik van traditionele radio en tv neemt elk jaar sterk af in Nederland. Het luisteren naar podcast neemt sterk toe, YouTube is één van de meest populaire online-kanalen. Bij De Orkaan hoeven we daar niet lang over na te denken: we vissen waar de vissen zijn.

Audio en video zijn – los van het platform – wel degelijk zwaartepunten. De platformen zijn voor De Orkaan online: website, sociale media, nieuwsbrief, YouTube, SoundCloud.

Een dergelijke focus valt geheel binnen de grenzen van de Mediawet zoals minister Slob op 3 december 2019 aan de Kamer schreef

“Van een verplichting voor lokale publieke omroepen om voor alle aanbodkanalen uitzendingen te verzorgen is geen sprake. Lokale publieke omroepen kunnen nu dus al zelf bepalen welke aanbodkanalen zij gebruiken voor hun uitzendingen.”

Gezien het verleden en de huidige praktijk is dat logisch, tot enkele jaren geleden had Zaanradio geen tv-kanaal, in Oostzaan doet Radio 9 alleen radio. Het Commissariaat voor de Media, die toezicht houdt op naleving van de mediawet, heeft nog nooit een lokale omroep beboet of berispt omdat geen lineaire radio of tv werd gemaakt. Nederland hoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software (digitale vaardigheden). Daarbij bleek uit onderzoek van het CBS dat in 2020 95,6% van de Nederlanders thuis over Internet beschikt. 

Ambitie

Onze ambitie is een leidend online nieuwsplatform te zijn. Wij doen liever één ding goed dan drie dingen halfbakken.

Ons netwerk

Het netwerk van De Orkaan bestaat onder meer uit mensen van erfgoed- en historische verenigingen, musea, archieven, bedrijven, scholen, vrijwilligersorganisaties, sportclubs, politieke partijen, belangenverenigingen, bewonersplatforms, kerken en culturele instellingen. Zij weten De Orkaan te vinden om hun activiteiten onder de aandacht te brengen, en wij zoeken contact om te vernemen wat er speelt. 

Met Radio 9 (Oostzaan) zijn verkennende gesprekken gevoerd, daarbij werd duidelijk dat de vorming van een streekomroep waar Oostzaan ook deel vanuit maakt nu geen haalbare kaart is, we blijven praten, zonder dat daarbij een fusie het beoogde resultaat is. Wel organiseren wij met Radio 9 in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld een Politiek Café in het dorp. Ook maakten we voor podcasts gebruik van de studio van Radio9.

Ambities

In de Zaanstreek zijn veel initiatieven op het gebied van cultuur, sport, gezondheid, duurzaamheid, onderwijs en participatie. Soms worden die vanuit de gemeente geïnitieerd, in andere gevallen vanuit vrijwilligersorganisaties, (gesubsidieerde) instellingen, bedrijven of particuliere initiatieven. In de huidige situatie kan De Orkaan daarin niet altijd de energie steken die het verdient. In de toekomst gaan we daar ook meer aandacht aan schenken, bij voorkeur middels samenwerkingsverbanden. Ons netwerk wordt versterkt en uitgebreid. Recent hebben we onder meer afspraken gemaakt om samen te werken met Voetbalvaria voor de sportverslaggeving. 

Wij hebben geen ambitie om een lokale editie van NH Nieuws te worden.

Zichtbaarheid

Elk jaar organiseren we de Orkaans Eindejaars Nieuwsquiz (OEN) over het Zaanse nieuws van het afgelopen jaar. Veel van onze Orkaankrachten dragen bij, en het is een mooi samenzijn met tipgevers en lezers vanuit de hele Zaanstreek.

Ook is De Orkaan organisator en/of actief betrokken bij de organisatie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz, de Zaanse Pophistorie Live, de uitreiking van de Bredenhofprijs, bij de Zaanse invulling van Holocaust Memorial Day en bij De Zaanse Februaristaking Jeugdlezing. Vanuit Café Het Pand verzorgen we wekelijks een livestream met muziek van Zaanse muzikanten op aanvraag. 

Ambities

Naast de zaken die we nu doen en blijven doen, willen we een politieke talkshow, mogelijk gekoppeld aan commissie- en raadsvergaderingen en een stadsgesprek, waarbij inwoners rechtstreeks mee kunnen praten over onderwerpen die hen raken. Over de invulling hiervoor zijn we in gesprek met diverse partijen, onder meer met Cultureel Centrum de Bullekerk. We hebben het plan om maandelijks een OrkaanCafé te organiseren en zijn actief bezig met de voorbereiding van een zondagochtend ‘Katerdienst’ waarin nachtelijk Zaanstad besproken zal worden. We vergroten daarmee de zichtbaarheid en betrokkenheid. 

Daarnaast gaan we op zoek naar bijzondere – tijdelijke- ruimtes waarin we een pop-up redactie in kunnen richten. Waarvan mensen weten dat ze kunnen binnenlopen met tips. Dat is bij voorkeur op een zichtbare en toegankelijke plek, afwisselend in een van de Zaanse kernen. Niet alleen is dit stimulerend voor een open blik op de streek en haar inwoners, het werkt kostenbesparend en we volgen een ‘trend’ die versterkt werd door corona: veel bedrijven en organisaties hebben ontdekt dat de noodzaak om vanuit kantoren te opereren niet altijd noodzakelijk is. Verschillende eigenaren van speciale plekken hebben aangegeven dat onze redactie welkom is. 

Financiën

Voor het inzicht in de financiële aspecten van ons Beleidsplan 2021-2026 dient te worden verwezen naar de begroting opgenomen in de bijlage bij dit plan. De projecties in de begroting beperken zich tot de eerstkomende drie jaren. Ter toelichting op deze begroting is het volgende te vermelden.

Op basis van de VNG-norm van € 1,39 per huishouden (2021) zullen Zaanstad en Wormerland samen naar schatting € 108.000 bijdragen in de bekostiging van de lokale omroep. Zaanstad heeft de afgelopen jaren jaarlijks € 60.000 extra bijgedragen aan de lokale omroep, in de begroting van 2021 is dat teruggebracht tot € 30.000. In deze begroting is voor de nieuwe licentieperiode verondersteld dat de reguliere begroting op het niveau van 2021 zal worden gehandhaafd (totaal dus € 129.000). De begroting van De Orkaan laat een stijging van eigen inkomsten in de komende drie jaar (2021-2023) zien, daarna willen we minstens op dat laatste niveau blijven.

We zijn voorstander van een splitsing van de bijdrage in een vast bedrag (gebaseerd op de normbedragen zoals door de VNG zijn voorgesteld) en een flexibel deel waarvoor een aparte prestatieafspraak met de gemeenten kan worden gemaakt. Die afspraak zal wat ons betreft zo concreet mogelijk zijn, ook hier staat de inhoud centraal. In deze begroting is voor jaar 1 meegenomen KortZaans, de Orkaan voor laaggeletterden. De beraamde kosten zijn zowel aan de kostenzijde als aan de opbrengstenzijde als categorie opgenomen en dus niet gespecificeerd in bijvoorbeeld arbeidskosten, automatiseringskosten e.d. Voor KortZaans lopen de kosten en opbrengsten in het tweede en derde jaar door op een bescheidenere schaal. In jaar 2 en 3 begroten wij ook weer ‘specials’ te maken voor specifieke doelgroepen met passende extra financiering.

Wij gaan bij de begroting uit van aanvankelijk 2 journalistieke fte. In het tweede jaar zal indien de opbrengstenzijde dit mogelijk maakt groeien naar 2,5 fte. In de kosten wordt uitgegaan van € 50.000 per fte. Indien de exploitatie dit toestaat zullen wij in de komende jaren extra investeren in journalistiek. Een substantieel deel van de kosten van de hierboven genoemde specials zal ook worden uitgegeven aan personeelskosten. In de begrote personeelskosten zijn ook begrepen de kosten van eventuele freelancers en stagiaires. 

Huisvesting is op € 15.200 begroot. De Orkaan heeft de wens een zichtbare plek in een van de centra te hebben. Er is geen dure studioruimte opgenomen omdat wij als digitaal platform aanzienlijk minder fysieke ruimte nodig hebben. Dit bespaart flink in de kosten. 

De Orkaan geeft zeer bescheiden geld uit aan stenen, licenties en andere overheadkosten en er zijn geen kosten die direct samenhangen met radio en televisie. Hierdoor kunnen wij de directe kosten beperken tot € 23.000.  

De inkomsten in jaar 1 voor reclame, betaalde content en opdrachten is bescheiden begroot op €18.200. Wij moeten de mogelijkheden hiervoor nog ontwikkelen. In jaar 2 en 3 hebben we deze inkomsten laten stijgen tot € 34.200. Wij onderzoeken de mogelijkheden ook inkomsten te genereren uit donaties. Voor het eerste jaar hebben wij een voorzichtige € 1.000 begroot met een uitgroei naar € 5.000.

Op basis van de inkomsten uit reclame, betaalde content en opdrachten, samen met de afgesproken opdracht om een Orkaan te lanceren voor laaggeletterden in Zaanstad en Wormerland, komen we in het eerste jaar uit op 24% ‘zelf gegenereerde’ inkomsten. Dit percentage stijgt in jaar 2 en 3 naar 32% en 33%.

De financiële conclusie is dat een lokaal mediaplatform op basis van digitale platformen én voldoend aan professionele journalistieke standaarden mogelijk is met een gemeentelijke subsidie op het niveau dat gemeenten Zaanstad en Wormerland nu ook betalen. Wij geloven dat digitaal de toekomst is en zoals onze begroting laat zien: het is financieel aantrekkelijk.

Vergeleken met de overheidsbijdragen aan landelijke en regionale publieke omroep is de bekostiging van de lokale omroep zeer bescheiden (€ 1,39 per huishouden, in Zaanstad tijdelijk verhoogd). Voor het gezamenlijke jaarbedrag van Zaanstad en Wormerland voor de lokale omroep kan in Hilversum nog geen 2 uur tv gemaakt worden, NH Nieuws heeft een budget van € 17,2 miljoen, € 14,3 miljoen is rijksbijdrage (ruim € 10 per huishouden).

Voor het huidige begrotingsbedrag voor een volwaardig onafhankelijk en professioneel journalistiek medium dat niet alleen zeer goed gelezen wordt maar ook breed wordt gedragen, zitten Zaanstad en Wormerland voor een dubbeltje op de eerste rij.

Bestuur & PBO

We zijn een stichting met een kundig bestuur waarin leden met zakelijke, financiële, maatschappelijke, culturele en journalistieke achtergronden zijn vertegenwoordigd. Ons PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) bestaat uit mensen uit alle geledingen van de gemeenschap. Zij nemen de verantwoording om een professionele journalistieke bedrijfsvoering te borgen.

Het PBO publiceert jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden en over hoe zij het programma-aanbod beoordeelt en evalueert.

Bestuur

Jan Lapère, Voorzitter (1947) 

Geboren in Zaandam, woont nu in Assendelft. Hij is gepensioneerd, en werkte 40 jaar bij De Typhoon, Damiate en HDC Media. Daar deed hij van alles: hij startte als corrector, en vloog via eindredactie naar marktonderzoek en werd hoofd marketing. Nu is hij vrijwilliger bij Zaans Erfgoed en Historisch Zaandam. Hij is de stille kracht op de achtergrond en ook bij beide verenigingen webmaster. Samen met zijn vrouw Winnie de Wit zet hij zich in voor het zichtbaar maken van de geschiedenis, maar ook voor het bewaken van de toekomst via bijvoorbeeld het platform ‘Onderwonenden Schiphol’.

Leo Walraven, Penningmeester (1958) 

Leo Walraven werd vanuit Lisse naar Zaandijk geïmporteerd door zijn liefde. Hij studeerde economie en had als internal auditor de wereld als werkgebied. Een jaar geleden is hij ‘gestopt’ met werken waardoor er nóg meer tijd voor zijn bestuursfuncties onder meer bij Stichting Zaandijk Leeft, UNC BV, Honig Laan Fonds en de commissie vrouwenvoetbal ZVV Zaandijk. Hiernaast probeert hij elke week te wielrennen, hardlopen, schaatsen en te body pumpen.

Cindy Oudega, Secretaris (1972) 

Kamerplantenfluisteraar, met gevoel voor stijl. Zaandamse geboren in Wormerveer, woont met haar drie kinderen in Saendelft (dat schijnt iets anders te zijn dan Assendelft). Ooit voetbalde ze niet onverdienstelijk bij ZCFC, nu doet ze push-ups, jumping Jacks en squats met een groep buren in de speeltuintjes van haar wijk. Cindy is besluitvaardig en heeft een sterk ontwikkeld organisatietalent.

Jan Schoen (1949)

Jan werd geboren in Westzaan. Hij is grafisch ontwerper, inmiddels gepensioneerd maar drukker dan ooit. Hij stond in 1986 aan de wieg van de papieren Orkaan, het logo is dan ook van zijn hand. Ook de logo’s van De Orkaan Junior en van Radio Orkaan zijn van Jan. Jan schrijft boeken, schildert is redacteur van het blad ‘Vrienden van de stolp’, bestuurslid van Theatermijn, lid van en vrijwilliger bij KZ/Thermo4U, vrijwilliger bij Het Weefhuis, en één van de oprichters van Babel, platform voor vormgeving en kwaliteit.

Piet Bakker (1953)

Piet woont in Zaandam en is Orkaner van het eerste uur. Hij is freelancejournalist en onderzoeker en schrijft over journalistiek en media (o.a. Communicatiekaart van Nederland, nu de 10e druk). Hij was onder meer Lector bij de Hogeschool Utrecht en universitair hoofddocent bij de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van de Communicatieraad van het CBS, lid van de NTR-adviesraad en bestuurslid van Matchingsfonds De Coöperatie. 2014 blies hij de mythische papieren Orkaan uit 1986 nieuw leven in.

Merel Kan (1971)

Merel is geboren in Zaandam, maar woont nu in Oostzaan. Vanaf 2014 is ze redacteur van De Orkaan. Ze maakt filmpjes, geeft lessen mediawijsheid en stuurt de Orkaan-Juniorredactie aan. Ze hecht aan het overbrengen van de Zaanse (oorlogs) geschiedenis en richtte daarvoor in 2011 Stichting Monumenten spreken op. Ze presenteert de twee leukste quizzen van de Zaanstreek: De Grote Zaanse Geschiedenisquiz en de OEN. Als bestuurslid is ze betrokken bij De Maatschappij Zaanstreek Waterland (organiseert onder meer Holocaust Memorial Day), en het Honig Laan Fonds. Met haar bedrijf Zaanse Peper maakt ze teksten, filmpjes en doet ze verslag in opdracht.

Samenstelling PBO

Ron Sman (1942) – voorzitter 

Ron maakt zich hard voor heel veel zaken in de Zaanstreek, maar misschien wel het hardst voor het behoud van Zaans Erfgoed, Zaanse houtbouw en het veenweidegebied De Kalverpolder. 

Suheyla Albayrak (1993) 

Suheyla is jurist, sportief, karateka, en maatschappelijk betrokken. Ze is penningmeester van Choku Gym en was betrokken bij de totstandkoming van Pact Poelenburg. Ook is ze secretaris van Stichting Leergeld. Die stichting vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen in de maatschappij.

Lisa Berkhout (1993) 

Lisa is oprichter van The Creative Factory. Zij bieden concrete ondersteuning aan Zaans muzikanten en bands. Ze hebben diverse oefenruimtes, een fotostudio en een opnamestudio eigenhandig opgebouwd. Over het Instagram-account van De Orkaan Junior zei ze tijdens de mediaconferentie van Zaanstad: ‘Zelfs mijn hond heeft meer volgers op Insta’. 

Niels Busch (1966) 

Niels is directeur bij Stichting Cultureel Centrum Bullekerk. Hij denkt in mogelijkheden en heeft de afgelopen tijden bewezen met een top-programma te kunnen komen in een tijd dat anderen de deur sloten. Hij is ook voorzitter van de BIZ (de bedrijvenvereniging van het centrum van Zaandam). Dat stamt nog uit de tijd dat hij horecaondernemer was in dat centrum. 

Jan-Kees Emmer (1965) 

Jan-Kees is Krommenieër en Mediastrateeg en oprichter van Paradijs en Emmer Trusted Media. Hij was reporter (onder meer Koninklijk huis), correspondent in New York en adjunct-hoofdredacteur bij De Telegraaf. 

Lucie Koelemeijer 

Lucie woont in Wormer, was ondernemer en is nu o.a. actief als redacteur voor Torenklanken, een uitgave van het Historisch genootschap aldaar, ook is ze lid van de werkgroep die de Open Monumentendag in Wormer vormgeeft en is ze mede- programmeur van theater de Kaasfabriek. 

Michel Schermer (1973) 

Michel is oprichter van Facebookgroep Wormerveer (7700 leden). Hij beheert de groep met strakke hand en duidelijke regels: discussie voeren mag, maar positief en gericht. Er gebeurt in Wormerveer weinig zonder dat hij het weet en meldt. 

Harry Slinger (1949) 

Harry is zanger, acteur en entertainer. Hij is geboren in De Jordaan, maar inmiddels woont hij al meer dan 30 jaar in Westzaan. Daar laat hij regelmatig merken dat hij er is door actie te ondernemen als hij vindt dat iets beter kan en moet. Harry vindt dat er te weinig entertainment is voor ouderen aan de Zaan. 

Mirjam Sloots 

Mirjam Sloots is predikant in De Ontmoeting (Zaandijk), oprichter en bestuurslid van de  Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek met onder andere de Zaanse Passion als onderdeel. Als kind was ze al geïnteresseerd in alles tussen hemel en aarde en dat leidde ertoe dat ze in 1983 theologie is gaan studeren. Mirjam verbindt mensen en verschillende geloven aan elkaar.

Lisa van Tongeren (1993) 

Lisa is taalcoach en taalambassadeur, ze probeert laaggeletterdheid terug te dringen. Ze werkt als consulent bij De Bieb. Daarnaast verzorgt ze als bestuurslid van KZ/Thermo4U de marketing en communicatie voor de topclub uit Koog aan de Zaan. 

Coby Voorn (1952) 

Coby blies vorig jaar, met een klein clubje, de Zaanse Regenboog nieuw leven in. Ze heeft daarbij in het bijzonder oog voor eenzame LHBTIQ+ ouderen. Ze is ambassadeur van Roze 50plus in Noord-Holland en zet zich in voor Een tegen Eenzaamheid. Ze is daarbij muziekliefhebber, en heeft veel belangstelling voor beeldende kunst en literatuur (was jarenlang boekverkoper). In haar dorp Westzaan loopt ze Harry met zijn hond wel eens tegen het lijf.

Taco Keulen (1955)

Taco is voorzitter van College van Bestuur van Stichting Agora voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Hij werkte in het verleden bij Justitie is orthopedagoog van professie en heeft brede ervaring in zorg, welzijn en onderwijsTaco loopt hard, rent wiel en hij houdt van kunst. 

Pim Beudeker (1951)

Is houder van de Gouden Greep en die krijg je pas als je aantoonbaar bijzondere activiteiten of prestaties hebt geleverd voor de Oostzaanse gemeenschap. Een greep uit de vele activiteiten waar hij bij betrokken is; de organisatie van het luilakontbijt, huttenbouw Oostzaan, Sinterklaas, organisatie cultuurmarkt, actief bij de basisscholen van Oostzaan en bij muziekvereniging Concordia, vertrouwenspersoon bij een sportvereniging, Radio 9, chauffeur en onderhoud bij de Belbus, 4- en 5 mei herdenking/viering. En hij is voorzitter van Oudheidskamer Oostzaan.

Bijlage: Redactiestatuut

De Orkaan maakt en verzamelt Zaans nieuws en maakt dat toegankelijk voor alle inwoners van de Zaanstreek. 

Dat nieuws is relevant voor inwoners en wordt samengesteld door een onafhankelijke journalistieke redactie. De Mediawet bepaalt aan welke voorwaarden de organisatie en het nieuws moet voldoen, en daarnaast zijn de uitgangspunten zoals die in het Beleidsplan 2021-2026 zijn geformuleerd van toepassing: onafhankelijk, journalistiek professioneel, kritisch en met een open oor en oog voor alle stromingen, stemmen en opinies binnen de Zaanstreek

Het PBO zorgt ervoor dat de uitgangspunten zoals die in het beleidsplan zijn geformuleerd ook daadwerkelijk door de redactie worden uitgevoerd.

De journalistieke werkwijze van De Orkaan houdt in dat we feitelijke berichtgeving aanbieden, hoor- en wederhoor toepassen waar dat nodig is, transparant in onze werkwijze zijn en ruimschoots aandacht geven aan afwijkende stemmen, opinies en tegendraadse geluiden.

Voor lezers, gebruikers, bronnen en mensen die genoemd worden in artikelen, sociale media, video- en audio-bijdragen is een transparante klachtenprocedure wanneer zij menen tekortgedaan te worden. In laatste instantie worden klagers naar de Raad voor de Journalistiek verwezen. De Orkaan hanteert een ruimhartig beleid op het gebied van het accepteren van opiniebijdragen en reacties.

Onafhankelijkheid betekent voor ons dat we geen inmenging dulden of toe zullen geven aan druk van lokale overheden, politieke partijen, belangengroeperingen of commerciële partijen.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de inhoud en keuze van het nieuws gedelegeerd aan de hoofdredactie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering, de redactie gaat over de inhoud.

Het redactiestatuut geldt voor alle journalistieke krachten, zowel betaald als vrijwilligers. De betaalde journalistieke staf – de redactie – fungeert ook als redactieraad.

Benoeming en ontslag van de hoofdredactie gebeurt door het bestuur na raadpleging van redactieraad en PBO. De meerderheid redactie(raad) moet instemmen met benoeming of ontslag. Bij conflicten tussen redacteuren en hoofdredactie beslist het bestuur na consultatie van het PBO.

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!